Ziraat Fakültesi

 

 

ÖĞRENCİ STAJ KOMİSYONU

Prof.Dr.Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Yeşim AHI

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Erkan GÖNÜLOL

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Bilal BİLGİN

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Nihal KILIÇ

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Duygu BOYRAZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Serdar POLAT

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Nezihi SAĞLAM

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Sheida DANESHVAR ROUYANDEZAGH

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi