Ziraat Fakültesi

 

            FAKÜLTE ÖĞRENCİ STAJ KOMİSYONU

Prof.Dr.Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

     
     

Prof.Dr.Tolga ERDEM

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatma COŞKUN

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Oğuz BİLGİN

Tarla Bitkileri Bölümü
Öğretim Üyesi

 
Dr.Öğr.Üyesi Arzu COŞKUNTUNA

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Aydın ADİLOĞLU

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Zafer MAKARACI

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Alpay BALKAN

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi


 

Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Sheida DANESHVAR ROYANDAZAGH

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi