Ziraat Fakültesi
2020-08-30

“BİYOTEKNOLOJİNİN RENKLERİ” Projesi Gerçekleştirildi.Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Kızılpınar Belediyesi çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları  programı tarafından desteklenen Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve alt dalları hakkında bilgi ve kavrama yeteneklerinin, biyoetik görüşlerinin, laboratuvar becerilerini, bilimsel okul yazarlık seviyelerinin arttırılmasıyla birlikte bilime ve bilim insanına olan bakış açılarını geliştirmeği amaçlayan “BİYOTEKNOLOJİNİN RENKLERİ” başlıklı proje 19.08.2020 tarihinde başlamış ve 28.08.2020 tarihinde başarı ile sonuçlanmıştır.   

Ülkemizin farklı şehirlerinden 25 Fen Bilgi öğretmeninin katıldığı eğitim projesine, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü başkanı  Prof. Dr. Sezen ARAT;  Hayvansal Biyoteknoloji, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri, Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN; Yeşil Biyoteknoloji, Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU; Gıda Biyoteknolojisi; Klasik Fermantasyon ve Proses Teknolojisi, Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ ; Yeşil Biyoteknoloji; Bitki Doku Kültürü Tekniği, Arş. Gör. Dr. Raziye IŞIK; Üst Düzey Laboratuvar Etkinlikleri; Bitkilerden DNA İzolasyonu konulu seminerle ile eğitmen olarak, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Birimi Öğretim Görevlisi Selen YATKIN  ve Yüksek Lisans öğrencisi Büşra ULUCUTSOY rehber olarak projeye destek vermiştir. Seminerler şeklinde verilen eğitimlerin yanı sıra Ziraat Fakültesi Sığırcılık tesisindeki klon sığırlar ziyaret edilmiş, uygulama eğitimlerinin bir kısmı Merkez Kampüs Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarında, bir kısmı ise Naip Mahallesinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma, Uygulama ve Üretim Birimi'nde gerçekleşmiştir.  http://biyoteknolojininrenkleri.com/