Ziraat Fakültesi
2021-08-31

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAV BAŞVURULARI 

DUYURU,

Fakültemizde öğrenim gören ve azami öğrenim süresini tamamlayan (azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır) öğrencilere uygulanacak Ek Sınavlarla ilgili olarak Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

İmzalı başvuru dilekçesi elden veya ziraatdekanlik@nku.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Son Başvuru tarihi: 13 EYLÜL 2021

Ek sınavlar

I. Ek Sınavlar 20-24 Eylül 2021 tarihi aralığında Ziraat Fakültesindeki dersliklerde yüzyüze yapılacaktır. 

II. Ek Sınavlar bilahire duyurulacaktır 

Sınav sistemi ve sınav programı duyurusu başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Ek sınavlar için mazeret hakkı bulunmamaktadır.

İlgili öğrenciler ayrıca Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan detaylı olarak bilgi alabilirler.

02822502014 - 02822502015 - 02822502016

 

KONU HAKKINDA AÇIKLAMA;

Azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır.

Azami Öğrenim Süreleri "Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Uygulanacak İşlemler

1) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdiği bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan herhangi birinden geçer not aldığında öğrenci dersten başarılı sayılır.

2) Ek sınavlar için yukarıda verilen süreler kapsamında dilekçe alınarak ek sınav programı ilan edilir.

3) Azami öğrenim süreleri sonunda devamsızlıktan kaldıkları dersler hariç olmak üzere, hiç almadıkları ders sayısı beş ve üzerinde olan öğrencilerin, ek sınav hakkı verilmeden kaydı silinir. Bununla birlikte ek sınavlar sonunda mezun olması için başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beşe indiremeyen öğrencinin de Üniversite ile ilişiği kesilir.

4) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, beş, dört, üç veya iki derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl hak tanınır.

5) Ek sınavları almadan beş derse kadar devam şartını yerine getirmediği ve hiç almadığı dersler de dahil olmak üzere başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl hak tanınır.

6) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Tek dersi kalan öğrenciye Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılır.

7) Öğrenci, azami süre sonunda verilen ek sınavların ardından verilen sınav haklarını, yarıyıllarda açılan sınavlarda (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı) kullanır.

8) Ek sınavlar ve sınırsız sınav hakkı için mazeret sınav hakkı verilmez. Ek sınavlara katılmayan öğrenci ek sınav hakkını kullanmış sayılır.