Ziraat Fakültesi

 

 

ARAŞTIRMA RAPORU KOMİSYONU

Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU

Ziraat Fakültesi Dekanı

Araş.Gör. Ersen OKUR

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Deniz Çağla TURAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Tolga AYSAL

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Firdevs KORKMAZ

Zootekni Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Fatma Seren SAĞIR

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin SARI

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. Öğr. Elemanı

  
Araş.Gör. Eyüp Erdem TEYKİN

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Yasemin ERDOĞDU

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. H.Cömert KURÇ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı