Ziraat Fakültesi

 

 

BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. İsmail Hakkı İNAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Servet VARIŞ

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Doç. Muhittin ÖZDER

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. H.Ersin ŞAMLI

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nihal ÖZDER

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nuray ÖZER

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Adnan ORAK

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Sezen ARAT

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Türkan AKTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mehmet ŞENER

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 Dr.Öğr.Üyesi A.Zafer MAKARACI

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

 Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÇOŞKUN

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Devrim OSKAY

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNEN

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK

Toprak Bilimi ve Bitki Besl. Böl. Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Ertan ATEŞ

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Özgür SAĞLAM

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Araş.Gör.Dr. Ersen OKUR

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Fatma Seren SAĞIR

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üyesi Kadir Gürbüz GÜNER

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üyesi Burçin BAŞARAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör.Eyüp Erdem TEYKİN

Tarımsal Biyoteknolojii Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. H.Serkan TENİKECİER

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı

Arş.Gör.Dr. Firdevs KORKMAZ TURGUD

Zootekni Bölümü Öğretim Elemanı