Ziraat Fakültesi

 

               BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

 
Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Servet VARIŞ

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Doç. Muhittin ÖZDER

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. H.Ersin ŞAMLI

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nihal ÖZDER

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nuray ÖZER

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Adnan ORAK

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Türkan AKTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mehmet ŞENER

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi A.Zafer MAKARACI

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

 Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÇOŞKUN

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Devrim OSKAY 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Harun HURMA

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNEN

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK
Toprak Bilimi ve Bitki Besl. Bölümü Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ertan ATEŞ
Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Özgür SAĞLAM
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Kadir Gürbüz GÜNER

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Burçin BAŞARAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Araş.Gör.Dr. Ersen OKUR

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı

Arş.Gör.Dr. Firdevs KORKMAZ TURGUD

Zootekni Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör.Dr. H.Serkan TENİKECİER

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör.Eyüp Erdem TEYKİN

Tarımsal Biyoteknolojii Bölümü Öğretim Elemanı