Ziraat Fakültesi
2015-06-01

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULLARINDAN DERS ALABİLME KOŞULLARIDeğerli Öğrencilerimiz, 


Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 17.06.2015 tarih ve 2015/04 sayılı toplantısında alınan 16 numaralı karara göre; Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir. 

• Yaz okulunda bir öğretim yılında  diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek ders sayısının AKTS toplamına bakılmaksızın en fazla 3 (Üç) olarak belirlenmiştir.

• Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin öğrenim gördükleri bölüm ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdır,

• Öğrenciler yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi biriminde onaylatmalıdırlar.