Ziraat Fakültesi

Eğitim

Fakülte isteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi veren, çağdaş eğitim-öğretim olanaklarına sahip, araştırmacı bir bilim ve eğitim kurumudur. Bünyesinde 44 profesör, 19 doçent, 48 yardımcı doçent ve 37 araştırma görevlisinden oluşan seçkin bir öğretim kadrosu görev yapmaktadır.

33 yıllık tarımsal yükseköğretimde yaklaşık 7000 öğrenci mezun olmuş ve şu anda 1450 öğrenci bulunmaktadır.

Fakülte derslikleri fiziki ve teknolojik anlamda çok donanımlıdır. Her bölüme ait öğrenci bazlı veya temel bilim amaçlı hatta proje odaklı laboratuarlar mevcuttur. Deneme ve üretim amaçlı seralar, meyve bahçesi ve bağ alanı bulunmaktadır. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu birer ahır ve ağıl vardır. Tüm tarım alet ve makinelerine yönelik bir test ve belgelendirme ünitesine sahiptir. Uygulamalı bir tarımsal yükseköğretim yapan fakülte, toplam 1500 dekar arazinin tarımsal faaliyetini yürütmektedir. Fakülte olarak tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır.