Ziraat Fakültesi

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Nuray ÖZER

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. İsmet BAŞER

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Yeşim AHI

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Eser Kemal GÜRCAN

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. A.Zafer MAKARACI

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Şükrü DEMİRCİ

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Hasan Murat VELİOĞLU

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK

Toprak Bilimi ve Bitki Besl. Böl. Öğr. Üyesi