Ziraat Fakültesi
2016-09-05

1.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 25/1. maddesi "(1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez"  gereğince 1.sınıfa kayıt olan öğrencilerimiz muafiyet taleplerini bir defaya mahsus yapabilmektedirler.

 

Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğunuz dersler için en geç 30.09.2017 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.

Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarmış olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıtlı bulunduğunuz Fakültenin öğrenci işleri bürosuna  şahsen teslim etmelisiniz.