Ziraat Fakültesi
2019-04-23

TAGEM 18/AR-GE/11- Yerli Koyun Irklarının Yapağı Kalitesinin Morfolojik-Genetik Karakterizasyonu ve Tekstil Giysi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması'' başlıklı projenin tanıtım toplantısı 

      Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce yürütülen,Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen'' TAGEM 18/AR-GE/11- Yerli Koyun Irklarının Yapağı Kalitesinin Morfolojik-Genetik Karakterizasyonu ve Tekstil Giysi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması'' başlıklı  projenin  tanıtım toplantısı; 25 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 10:30-11:45 arasında, Dekanlık Binası Konferans Salonunda, Kırkım Etkinliği ise Saat: 12:30 -14:30 Çengeloğlu Çiftliği Şahbaz Köyü/ ÇORLU adresinde yapılacaktır.