Ziraat Fakültesi

 

 

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Canan SAĞLAM

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa MİRİK

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Eser Kemal GÜRCAN

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. A.Zafer MAKARACI

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Cihangir SAĞLAM

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Fatma COŞKUN

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Günay GÜNGÖR

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Devrim OSKAY

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Duygu BOYRAZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi