Ziraat Fakültesi

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Oğuz BİLGİN

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin SARI

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. Öğr. Üyesi

Araş.Gör. Fatma Seren SAĞIR

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Araş.Gör. Elif Ceren KALINKARA

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı