Ziraat Fakültesi

 

 

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU

Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Sezen ARAT

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Alper ÖNENÇ

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Gassan KÖKLÜ

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Erkan GÖNÜLOL

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Murat TAŞAN

Gıda Mühendiliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Okan GAYTANCIOĞLU

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

  
Doç.Dr. İlker NİZAM

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yasemin ORAMAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. İlknur KORKUTAL

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

  
Yrd.Doç.Dr. Devrim OSKAY

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Duygu BOYRAZ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. Öğr. Üyesi