Ziraat Fakültesi
2021-02-03

FAKÜLTEMİZ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TUBİTAK 2209-B ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJE BAŞARISI 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin hazırladıkları “Traktörlerde doğrudan kontrollü pistonlu pompanın kontrol ettiği hidrolik kaldırıcı ve sadece kontrol valfi ile kumanda edilen hidrolik kaldırıcının performansının karşılaştırılması“ isimli proje TUBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı 2020 Yılı 1. Dönem  Proje çağrısı kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenmek üzere kabul edilmiştir.  Proje ile traktör hidrolik sistemi ile ilgili bir ölçme sistemi oluşturularak laboratuvar ve tarlada farklı çalışma koşullarında  denemeler yapılacaktır. Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek hidrolik sistemler karşılaştırılacak ve öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Projede, Biyosistem Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Hilmi Parlak proje yürütücüsü, Çiçek Kızılkaya ve Zeynep Bulut ise araştırıcı olarak görev alacaklardır.  Ayrıca Prof.Dr.Bahattin Akdemir akademik danışman ve Hema Endüstri  Hatta Traktör A.Ş.’den Ar-Ge Müdürü Gemi Müh.İbrahim Polat ise özel sektör danışmanı olarak çalışacaklardır.  Biyosistem Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Dr. Eray Önler’de araştırmada ölçme sisteminin oluşturulmasında destek verecektir. Proje 21 Şubat 2021- 1 Haziran 2021 tarihleri arasında yürütülecektir.  

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Hema Endüstri A.Ş. ve Hattat Traktör arasındaki staj ya da iş yeri eğitimi ile gerçekleştirilen üniversite - sanayi işbirliği geçmişten beri uygulanmaktadır. TUBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri ile de bu işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.