Gıda Mühendisliği Ders Kataloğu

1. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BYO001 Biyoloji 1 2 4
FZK105 Fizik I 3 0 5
SB 101 Gıda Mühendisliğine Giriş 2 0 5
KMY002 Kimya 2 2 5
MAT105 Matematik I 3 0 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
EKO002 Ekonomi 2 0 4
FZK106 Fizik II 3 0 5
MAT106 Matematik II 3 0 5
TB 110 Organik Kimya 2 2 5
TB 116 Temel Bilişim Teknolojileri 1 2 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FZK105 Fizik I 3 0 5
FZK106 Fizik II 3 0 5
Toplam AKTS: 10
2. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
MB 201 Akışkanlar Mekaniği 2 0 4
TB 203 Analitik Kimya 2 2 5
TB 207 Diferansiyel Eşitlikler 2 0 4
GM 213 Gıda Kimyası I 2 2 5
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
LMİ103 Mesleki İngilizce I 2 0 2
TB 205 Moleküler Biyoloji Genetik 2 0 4
MB 203 Termodinamik 3 0 4
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GM 218 Genel Mikrobiyoloji 2 2 4
GM 220 Gıda Biyokimyası 3 0 3
GM 202 Gıda Kimyası II 2 2 4
GM 222 Isı ve Kütle Aktarımı 2 0 2
SB 202 İşletme 2 0 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
GM 224 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
LMİ108 Mesleki İngilizce II 2 0 2
TB 202 Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler 1 2 4
MB 204 Teknik Çizim 1 2 4
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TB 207 Diferansiyel Eşitlikler 2 0 4
TB 207 Diferansiyel Eşitlikler 2 0 4
TB 202 Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler 1 2 4
Toplam AKTS: 12
3. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GM 309 Enstrümental Analizler 2 2 5
GM 315 Gıda Güvenliği 3 0 4
GM 311 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 3
GM 303 Gıda Mikrobiyolojisi I 2 2 5
GM 317 Tasarım 2 0 3
GM 319 Temel İşlemler I 3 0 4
Seçmeli GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ (GENEL SEÇMELİ)() 3
GM 411 Enzim Bilimi 2 0 3
GM 320 Fizikokimya 2 0 3
GM 438 Fonksiyonel Gıdalar 2 0 3
GM 316 Gıda Toksikolojisi 2 0 3
GMB 301 Malzeme Bilgisi 2 0 3
STB302 Reaksiyon Kinetiği 2 0 3
GM 410 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
STAB305 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS116 At Yetiştirme(Zootekni) 1 2 3
SBB308 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STO 135 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBB304 Bahçe Bitkileri Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 2 0 4
SBB317 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STAB314 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
SBK310 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 3 0 3
STAB324 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
SBK311 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
STAB313 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB303 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB322 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB309 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB315 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB319 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB321 Çayır Mera veYem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB304 Ekim Nöbeti Sistemleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB310 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS124 Et Sığırcılığına Giriş(Zootekni) 1 2 3
STAB325 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS138 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 1 2 3
ZOS130 Hayvan Davranışları ve Refahı(Zootekni) 1 2 3
ZOS132 Hayvan Ekolojisi(Zootekni) 1 2 3
SBK 315 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 3 0 3
STE 327 Kırsal Kalkınma (Tarım Ekonomisi) 3 0 4
STAB312 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
SBB306 Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) 2 0 2
ZOS111 Organik Hayvansal Üretim(Zootekni) 1 2 3
STAB401 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 4
SBB301 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STE 335 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 4
SBB305 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STAB320 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STE 333 Sosyal Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STO147 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBB302 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STAB316 Transgenik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STE 331 Uluslararası Tarım Politikası(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
STO145 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBB309 Üzüm Çeşitleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBB310 Üzüm Kalite Kriterleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBK 327 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 3 0 3
STAB307 Yağlı Tohumların Depolanması, Standardizasyonu ve Teknolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB302 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB301 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GM 431 Beslenme İlkeleri 3 0 3
GM 304 Gıda Mikrobiyolojisi II 2 2 5
GM 432 Proses Kontrol 2 0 3
STJ601 Staj 0 0 2
GM 433 Süt Fizikokimyası 2 2 4
GM 302 Temel İşlemler II 3 0 4
Seçmeli GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 18
GM 320 Fizikokimya 2 0 3
GM 308 Gıda Biyoteknolojisi 2 0 3
GRŞ007 Girişimcilik 2 0 3
GMB 301 Malzeme Bilgisi 2 0 3
MZK001 Müzik Kültürü 2 0 3
STB302 Reaksiyon Kinetiği 2 0 3
SGM315 Soğuk Tekniği 2 0 3
GM 318 Sosyoloji 2 0 3
Toplam AKTS: 39
4. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GM 451 Bitkisel Yağ Teknolojisi 2 2 4
GM 445 ET ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 4
GM 447 Fermantasyon Teknolojisi 2 2 4
GM 441 Gıda Sanayiinde Yeni Gelişmeler I 2 2 4
GM 453 Meyve ve Sebze Ürünleri Teknolojisi 2 2 5
GM 434 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 5
GM 442 Tahıl İşleme Teknolojisi 2 2 4
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GM 406 Gıda Kalite Kontrol ve Mevzuatı 2 0 4
GM 440 Gıda Projeleri Hazırlama Tekniği 2 0 3
GM 412 Gıda Sanayiinde Yeni Gelişmeler-II 2 2 5
GMİ500 İntörn Mühendislik Eğitimi 0 0 30
Seçmeli GIDA MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ() 24
GM 438 Fonksiyonel Gıdalar 2 0 3
GM 413 Geleneksel Gıdalar 2 0 3
GM 439 Gıda Ambalajlama 2 0 3
GRŞ007 Girişimcilik 2 0 3
GM 436 Hazır Yemek Teknolojisi 2 0 3
SBM450 İngilizce Konuşma Becerileri II 2 0 3
SB 403 İş Hukuku 2 0 3
GM 437 Meyve Suyu Teknolojisi 2 0 3
MZK001 Müzik Kültürü 2 0 3
SGM315 Soğuk Tekniği 2 0 3
GM 318 Sosyoloji 2 0 3
GM 410 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 0 3
TE424 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması 2 0 3
Toplam AKTS: 66