Tarla Bitkileri Ders Kataloğu

Hazırlık

2011 - 2012 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
HAZ001 Hazırlık(İngilizce)(Yıllık) 30 0 30
Toplam AKTS: 30

2011 - 2012 Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
HAZ001 Hazırlık(İngilizce)(Yıllık) 30 0 30
Toplam AKTS: 30
1. Sınıf

2011 - 2012 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
OZD103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
OZD103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
OZD104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
GZM 205 Bitki Fizyolojisi 2 0 2
GZM 205 Bitki Fizyolojisi 2 0 2
TB 105 Botanik 2 2 4
GZM101 Ekonomi 3 0 3
TB 101 FİZİK 2 2 3
GM 209 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3
TB 103 Kimya 2 2 4
TB 107 Matematik 3 0 3
TB 107 Matematik 3 0 3
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 2
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 2
OZD101 Türk Dili I 2 0 2
OZD105 Yabancı Dil I 2 0 2
OZD105 Yabancı Dil I 2 0 2
Toplam AKTS: 43

2011 - 2012 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
OZD104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
TB 102 Bitki Sistematiği 2 2 4
GZM 104 İstatistik 2 2 4
PM 110 Peyzaj Mimarlığı 1 2 4
PM 110 Peyzaj Mimarlığı 1 2 4
GZM208 Tarımsal Ekoloji 2 0 3
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
GZM106 Toprak Bilgisi 2 2 5
OZD102 Türk Dili II 2 0 2
OZD106 Yabancı Dil II 2 0 2
Toplam AKTS: 34
2. Sınıf

2011 - 2012 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BB 201 Bağcılık ve Meyvecilik 2 2 4
BB 201 Bağcılık ve Meyvecilik 2 2 4
GZM209 Bitki Koruma 2 2 5
ZO 205 Hayvan Yetiştirme 2 2 5
TAB 201 Tahıl Yetiştirme ve Islahı 1 2 4
GZM 213 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 6
GZM 213 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 6
TYS 203 Tarımsal Sulama ve Drenaj 2 2 6
TYS 203 Tarımsal Sulama ve Drenaj 2 2 6
Toplam AKTS: 46

2011 - 2012 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TO 210 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 2 2 5
TAB 206 Çayır Mera ve Yem Bitkileri 2 0 3
TAB 204 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 1 2 3
ZO 204 Hayvan Besleme 1 2 4
GZM 104 İstatistik 2 2 4
PM 110 Peyzaj Mimarlığı 1 2 4
BB 204 Sebzecilik 2 0 3
BK 208 Tarla Bitkileri Hastalıkları 2 2 6
BK 206 Tarla Bitkileri Zararlıları 2 2 6
Toplam AKTS: 38
3. Sınıf

2011 - 2012 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBB409 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
SBB405 Bağ Kurma Tekniği 3 0 3
TO 210 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 2 2 5
TAB 303 Bitki Islahının Genetik İlkeleri 2 2 6
TAB 309 Deneme Planlama ve Değerlendirme 1 2 4
TAB 307 Keyif Bitkileri 3 0 4
STE301 Kırsal Kalkınma 3 0 3
SBB407 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 3
TAB 305 Serin İklim Tahılları 2 2 6
SBB404 Subtropik İklim Meyve Türleri-II 3 0 3
SBB411 Sürdürülebilir Meyve Yetiştiriciliği 3 0 3
TAB 201 Tahıl Yetiştirme ve Islahı 1 2 4
SBK101 Tarım Dışı Alanlarda Yabancı Ot Mücadelesi 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 3
STE302 Uluslararası İktisat 3 0 3
SBB408 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
TAB 301 Yem Kültürünün Genel İlkeleri 2 0 4
Seçmeli Tarla Bitkileri Bölümü3. Sınıf 2011 - 2012 Güz Yarıyılı Seçmeli Grubu(Seçmeli Grubundan Genel Toplamda 30 Aktsyi Geçmiyecek Şekilde Ders Alabilirsiniz.) 3
STAB107 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
STA411 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
STE304 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 3 0 3
STAB115 Bitki Doku Kültürü Ve Laboratuar Uygulamaları 3 0 3
STAB117 Bitkilerde Büyüme Ve Gelişime 3 0 3
STAB123 Bitkisel Biyogüvenlik 3 0 3
STAB128 Bitkisel Varyasyon Kaynaklari 3 0 3
STAB120 Bitki Sitogenetiği 3 0 3
STAB113 Biyoyakıtlar Ve Enerji Bitkileri 3 0 3
STAB119 Boya Ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
STAB126 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik 2 0 3
STAB106 Çim Bitkileri Ve Yeşil Alan Tesisi 3 0 3
STAB102 Dayanıklılık Islahı 2 0 3
STAB108 Endüstriyel Ve Endemik Yağ Bitkileri 3 0 3
STAB122 Geleneksel Ve Organik Tohumluk Teknolojisi 3 0 3
STE310 Tarımsal Yayım Danışmanlık Eğitimi 3 0 3
STAB118 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler 3 0 3
STA446 Ucucu Yağ Bitkileri 2 0 3
STAB109 Yağlı Tohumların Depolanması Ve Bitkisel Yağ Teknolojisi 2 0 3
STAB110 Yem Bitkileri Tohumculuğu 3 0 3
Toplam AKTS: 66

2011 - 2012 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 304 Bitki Islahı 2 2 5
STM112 Bitki Koruma Makinaları 1 2 3
STO 106 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu 2 2 3
TAB 306 Lif Bitkileri 2 2 5
STJ601 Staj 0 0 2
SBK101 Tarım Dışı Alanlarda Yabancı Ot Mücadelesi 2 0 3
TAB 310 Tarla Bitkileri Biyoteknolojisi 2 2 5
TAB 302 Tohumluk ve Teknolojisi 2 2 5
GZM106 Toprak Bilgisi 2 2 4
SBB403 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
TAB 312 Vejetasyon Bilimi 2 0 2
TAB 308 Yemeklik Tane Baklagiller 2 0 3
Seçmeli Tarla Bitkileri Bölümü3. Sınıf 2011 - 2012 Bahar Yarıyılı Seçmeli Grubu(Seçmeli Grubundan Genel Toplamda 30 Aktsyi Geçmiyecek Şekilde Ders Alabilirsiniz.) 3
STA107 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
STA115 Bitki Doku Kültürü Ve Laboratuar Uygulamaları 3 0 3
STAB117 Bitkilerde Büyüme Ve Gelişime 3 0 3
STA123 Bitkisel Biyogüvenlik 3 0 3
STA116 Bitkisel Ürün Kalitesi 2 0 3
STAB128 Bitkisel Varyasyon Kaynaklari 3 0 3
STA103 Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilgisi) 2 0 3
STA125 Çayir Mera Bitkilerinin Tanimi 3 0 3
STA112 Endüstri Bitkileri Islahinda Özel Yöntemler 2 0 3
STA124 Tarla Ürünleri Standardizasyonu Ve Depolaması 2 0 3
STA127 Transgenik Bitkiler 2 0 3
STA111 Yem Bitkileri Islahi 2 0 3
STA110 Yem Bitkileri Tohumculuğu 3 0 3
Toplam AKTS: 46
4. Sınıf

2011 - 2012 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 409 Araştırma Yazım ve Sunuş Teknikleri I 2 0 4
TAB 403 Buğdaygil Yem Bitkileri 2 2 6
TAB 405 Çeyır Mera Yönetimi 2 2 6
TAB 401 Nişasta ve Şeker Bitkileri 2 2 6
TAB 407 Organik Tarım 2 0 5
Seçmeli Tarla Bitkileri Bölümü4. Sınıf 2011 - 2012 Güz Yarıyılı Seçmeli Grubu(Seçmeli Grubundan Genel Toplamda 30 Aktsyi Geçmiyecek Şekilde Ders Alabilirsiniz.) 3
STA107 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
STA115 Bitki Doku Kültürü Ve Laboratuar Uygulamaları 3 0 3
STAB-1 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme 3 0 3
STA123 Bitkisel Biyogüvenlik 3 0 3
STA103 Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilgisi) 2 0 3
STAB-1 Biyoyakitlar Ve Enerji Bitkileri 3 0 3
STAB-1 Boya Ve Kozmetik Bitkileri 2 0 3
STA119 Boya Ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
STA125 Çayir Mera Bitkilerinin Tanimi 3 0 3
TB 106 Mesleki İngilizce 2 0 3
STA101 Populasyon Genetiği 3 0 3
STA121 Tahil Yetiştiriciliğinde Yeni Yaklaşimlar 2 0 3
STA105 Tarla Bitkileri Fizyolojisi 2 0 3
STA127 Transgenik Bitkiler 2 0 3
STA109 Yağli Tohumlarin Depolanmasi Ve Bitkisel Yağ Teknolojisi 2 0 3
STA111 Yem Bitkileri Islahi 2 0 3
Toplam AKTS: 30