Tarla Bitkileri Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB129 Bitki Fizyolojisi 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTB106 İstatistik 2 2 4
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB111 Meteoroloji 2 0 2
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZTB120 Temel Genetik 2 0 3
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO223 Bağcılık ve Meyvecilik 2 2 3
ZMO203 Bitki Koruma 2 2 3
ZMO205 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 2 0 3
ZMO221 Hayvan Yetiştirme 2 2 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM209 Mühendislik Mekaniği 3 0 4
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZTA201 Tahıl Yetiştirme ve Islahı 1 2 3
ZMO207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 3
ZMO213 Tarımsal Sulama ve Drenaj 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO222 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 2 2 3
ZTA204 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 1 2 3
ZMO218 Hayvan Besleme 1 2 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZMO220 Sebzecilik 2 0 3
ZTA200 Staj 1 0 2 1
ZTB402 Tarım Hukuku 2 0 3
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZMO204 Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları 2 2 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
ZTM202 Termodinamik 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTB209 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 4
ZTA311 Bitki Islahının Genetik İlkeleri 2 2 4
ZTA309 Deneme Planlama ve Değerlendirme 1 2 3
ZTA307 Keyif Bitkileri 3 0 3
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZTA305 Serin İklim Tahılları 2 2 3
ZTA303 Vejetasyon Bilimi 2 0 2
ZTA301 Yem Kültürünün Genel İlkeleri 2 0 3
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi 2 0 3
ZSTA303 Bitkilerde Stres Fizyolojisi 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı 2 0 3
ZSTA307 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSTA316 Organik Tarım 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu 2 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması (Gıda Mühendisliği) 2 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 311 Üzüm Kalite Kriterleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTA302 Bitki Islahı 2 2 3
ZTA304 Lif Bitkileri 2 2 3
ZMO306 Peyzaj Mimarlığı 2 0 3
ZTA300 Staj 2 0 2 4
ZTA306 Tarla Bitkileri Biyoteknolojisi 2 2 4
ZTA310 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 2
ZTA308 Tohumluk ve Teknolojisi 2 2 3
ZTA312 Yemeklik Tane Baklagiller 2 0 2
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi 2 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi 2 0 3
ZSTA303 Bitkilerde Stres Fizyolojisi 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı 2 0 3
ZSTA307 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce 2 0 3
TAB 319 Organik Tarım 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri 2 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu 2 0 3
Seçmeli 3.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS() 3
ZSTA316 Organik Tarım 2 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTA401 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZTA403 Buğdaygil Yem Bitkileri 2 2 3
ZTB212 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 3
ZTA405 Çayır Mera Yönetimi 2 2 3
ZTA407 Nişasta ve Şeker Bitkileri 2 2 3
ZTA409 Organik Tarım 2 0 2
ZTM406 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 6
ZSTA401 Bitki Sitogenetiği 2 0 3
ZSTA417 Biyoyakıt Üretimine Uygun Endüstri Bitkileri 2 0 3
ZSTA402 Çayır Mera Yem Bitkilerinde Kurutma ve Depolama 2 0 3
ZSTA403 Çim Bitkileri Islahı 2 0 3
ZSTA404 Çim Bitkileri Yetiştiriciliği 2 0 3
ZSTA406 Deneme Tekniği 2 0 3
ZSTA407 Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 2 0 3
ZSTA408 İklim Değişikliği ve Bitkisel Üretime Etkisi 2 0 3
ZSTA409 Sekonder Metabolitler 2 0 3
ZSTA410 Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesi 2 0 3
ZSTA411 Tarla Tarımı 2 0 3
ZSTA415 Tarla Ürünlerinin Standardizasyonu ve Depolama 2 0 3
ZSTA412 Tropik İklim Yem Bitkileri 2 0 3
ZSTA416 Tuzcul Türlerin Yem Bitkisi Olarak Kullanımı 2 0 3
ZSTA413 Yem Bitkileri Embriyolojisi 2 0 3
ZSTA414 Yeşil Alan Tesisi ve Bakım Teknikleri 2 0 3
Toplam AKTS: 27

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTB217 Akıllı Tarım 2 0 3
ZTA404 Baklagil Yem Bitkileri 2 2 4
ZTA402 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZTA406 Çayır Mera Islahı 2 2 4
ZTA202 Çim Alan Tesisi ve Teknik Esaslar 2 0 3
ZMO205 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 2 0 3
ZTA408 Sıcak İklim Tahılları 2 2 4
ZTB402 Tarım Hukuku 2 0 3
ZTA410 Yağ Bitkileri 2 2 4
Seçmeli YENİ- 4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 6
ZSTA401 Bitki Sitogenetiği 2 0 3
ZSTA417 Biyoyakıt Üretimine Uygun Endüstri Bitkileri 2 0 3
ZSTA402 Çayır Mera Yem Bitkilerinde Kurutma ve Depolama 2 0 3
ZSTA403 Çim Bitkileri Islahı 2 0 3
ZSTA404 Çim Bitkileri Yetiştiriciliği 2 0 3
ZSTA405 Dayanıklılık Islahı 2 0 3
ZSTA407 Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 2 0 3
ZSTA408 İklim Değişikliği ve Bitkisel Üretime Etkisi 2 0 3
ZSTA409 Sekonder Metabolitler 2 0 3
ZSTA410 Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesi 2 0 3
ZSTA411 Tarla Tarımı 2 0 3
ZSTA415 Tarla Ürünlerinin Standardizasyonu ve Depolama 2 0 3
ZSTA412 Tropik İklim Yem Bitkileri 2 0 3
ZSTA416 Tuzcul Türlerin Yem Bitkisi Olarak Kullanımı 2 0 3
ZSTA413 Yem Bitkileri Embriyolojisi 2 0 3
ZSTA414 Yeşil Alan Tesisi ve Bakım Teknikleri 2 0 3
Toplam AKTS: 36