Bahçe Bitkileri Ders Kataloğu

1. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
TB 105 Botanik 2 2 4
EKO001 Ekonomi 3 0 3
FZK001 Fizik 2 2 4
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
GZM201 Meteoroloji 2 0 2
TBT001 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 1 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
TB 102 Bitki Sistematiği 2 2 4
IST002 İstatistik 2 2 4
TB 106 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
GZM110 Temel Genetik 2 0 3
TO 110 Toprak Bilgisi 2 2 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GZM209 Bitki Koruma 2 2 5
GM 209 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 3 0 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
TAB203 Tahıllar ve Endüstri Bitkileri 2 2 4
TO 207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 5
TO 205 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 2 5
GZM215 Zootekni 2 2 5
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GM 216 Araştırma ve Deneme Metodları 1 2 3
TO204 Bitki Besleme ve Gübreleme 2 0 3
TAB 206 Çayır Mera ve Yem Bitkileri 2 0 3
BB208 Genel Bağcılık 1 2 4
BB206 Genel Meyvecilik 1 2 4
BB210 Genel Sebzecilik 1 2 4
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
PM 101 Peyzaj Mimarlığına Giriş 1 2 3
GZM222 Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 2 4
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BB301 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 2 0 4
BB311 Bahçe Bitkileri Organizasyonu I 0 4 3
BB302 Budama Tekniği 1 2 5
BB303 Örtüaltı Tarımı I 1 2 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ () 6
SBB308 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
SBB304 Bahçe Bitkileri Organik Tarım 2 0 4
SBB317 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası 3 0 3
SBB312 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 3
SBB306 Mesleki İngilizce 2 0 2
SBB311 Organik Bağcılık 3 0 3
SBB301 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
SBB305 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 3
SBB302 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
SBB309 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
SBB310 Üzüm Kalite Kriterleri 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 7 AKTS Alabilir 7
STAB305 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS116 At Yetiştirme(Zootekni) 1 2 3
STO 135 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
STAB314 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB324 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB313 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB303 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
SBK 317 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 3 0 3
STAB322 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB309 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB315 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB319 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB321 Çayır Mera veYem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB304 Ekim Nöbeti Sistemleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB310 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS124 Et Sığırcılığına Giriş(Zootekni) 1 2 3
STAB325 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS138 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 1 2 3
ZOS123 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme(Zootekni) 1 2 3
ZOS130 Hayvan Davranışları ve Refahı(Zootekni) 1 2 3
ZOS132 Hayvan Ekolojisi(Zootekni) 1 2 3
SBK 315 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 3 0 3
STE 339 İktisada Giriş(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
SBM320 İnşaat Malzeme Bilgisi(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
STE 327 Kırsal Kalkınma (Tarım Ekonomisi) 3 0 4
SBM321 Kırsal Yerleşim Tekniği(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
SBM322 Makine Elemanları(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
LMİ101 Mesleki İngilizce(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
STAB312 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS134 Moleküler Genetik(Zootekni) 1 2 3
SBM315 Mühendislik Akustiği ve Gürültü Denetimi(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
ZOS111 Organik Hayvansal Üretim(Zootekni) 1 2 3
STAB401 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 4
STE 335 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 4
STAB320 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STE 333 Sosyal Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
SBK 309 Tarımda Kullanılan Fungisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
STE 338 Tarım Ekonomisine Giriş(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
SBM328 Tavukçulukta Mekanizasyon(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STO147 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBM324 Toprak İşleme Sistemleri ve Makinaları(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
STAB316 Transgenik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STE 331 Uluslararası Tarım Politikası(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
STO145 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBM325 Ürün Depolama Yapılarının Tasarımı(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
SBK 327 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 3 0 3
STAB307 Yağlı Tohumların Depolanması, Standardizasyonu ve Teknolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB302 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB301 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
SBM327 Zemin Mekaniği(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BK314 Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları 2 2 5
BB312 Bahçe Bitkileri Organizasyonu II 0 4 4
BB306 Fidancılık Tekniği 1 2 4
BB304 Örtüaltı Tarımı II 1 2 5
BB310 Sebze Tohumculuğu 1 2 4
STJ601 Staj 0 0 2
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
SBB308 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
SBB315 Bağ Kurma Tekniği 3 0 3
SBB317 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası 3 0 3
SBB313 Bitki Islahı 3 0 3
SBB306 Mesleki İngilizce 2 0 2
SBB311 Organik Bağcılık 3 0 3
SBB301 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
SBB314 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 1 2 3
SBB302 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
SBB309 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
STAB305 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STE 323 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) 2 2 4
STAB314 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB324 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB303 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB322 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB309 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB315 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB319 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB321 Çayır Mera veYem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB304 Ekim Nöbeti Sistemleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB310 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS124 Et Sığırcılığına Giriş(Zootekni) 1 2 3
STAB325 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS138 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 1 2 3
ZOS123 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme(Zootekni) 1 2 3
ZOS130 Hayvan Davranışları ve Refahı(Zootekni) 1 2 3
ZOS132 Hayvan Ekolojisi(Zootekni) 1 2 3
SBK 315 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 3 0 3
STAB312 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZOS111 Organik Hayvansal Üretim(Zootekni) 1 2 3
STAB401 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 4
SBK107 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Bitki Koruma) 2 0 3
STAB320 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
SBK 309 Tarımda Kullanılan Fungisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
STE 311 Tarımsal Finansman(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STE 328 Uluslararası İktisat(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
STE 307 Üretici Örgütleri(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
SBK 329 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri (Bitki Koruma) 3 0 3
STAB307 Yağlı Tohumların Depolanması, Standardizasyonu ve Teknolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB302 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
STAB301 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BB413 Bahçe Bitkileri Islahı I 2 2 3
BB415 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırl 1 2 3
BB403 Ilıman İklim Meyve Türleri I 3 0 4
BB 411 Özel Bağcılık I 2 2 4
BB401 Özel Sebzecilik I 2 2 5
BB405 Subtropik İklim Meyve Türleri 1 2 4
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
SBB421 Asma Biyolojisi 3 0 4
SBB415 Bağcılıkta Büyüme Düzenleyicilerin Kullanımı 3 0 4
SBB419 Bağcılıkta Hidroponik Tekniği 3 0 4
SBB426 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları 3 0 4
SBB423 Bilgisayarlı İstatistik Metotları 3 0 4
SBB424 Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyon 3 0 4
SBB415 Serada Hidroponik Tarım 3 0 4
SBB413 Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme 3 0 4
SBB416 Tohum Depolama İlkeleri 3 0 4
SBB422 Üzüm Kurutma Tekniği 3 0 4
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SOSYAL SEÇMELİ DERSLERİ() 3
STE 336 Aile Ekonomisi 2 0 3
STE 339 İktisada Giriş 2 0 3
STE 313 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 3
STE 340 Köy Sosyolojisi 2 0 3
GM 321 Mantık 2 0 3
GM 318 Sosyoloji 2 0 3
Toplam AKTS: 29

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BB410 Bağcılık ve Şarapçılık 1 2 3
BB414 Bahçe Bitkileri Araştırma Yöntemleri 2 0 3
BB408 Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi 2 0 3
BB404 Ilıman İklim Meyve Türleri II 2 2 5
BB412 Özel Bağcılık II 1 2 4
BB402 Özel Sebzecilik II 2 2 5
BB406 Üzümsü Meyveler 2 0 3
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 4
SBB421 Asma Biyolojisi 3 0 4
SBB415 Bağcılıkta Büyüme Düzenleyicilerin Kullanımı 3 0 4
SBB414 Bağcılıkta Ekofizyoloji 3 0 4
SBB426 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları 3 0 4
SBB423 Bilgisayarlı İstatistik Metotları 3 0 4
SBB415 Serada Hidroponik Tarım 3 0 4
SBB425 Serada Organik Tarım 3 0 4
SBB416 Tohum Depolama İlkeleri 3 0 4
SBB422 Üzüm Kurutma Tekniği 3 0 4
SBB418 Yeni Kültür Bitkileri 3 0 4
Toplam AKTS: 30