Bahçe Bitkileri Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
FZK116 Fizik 3 0 4
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTB108 Ekoloji 3 0 3
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB111 Meteoroloji 2 0 2
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZTB120 Temel Genetik 2 0 3
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTB203 Bitki Fizyolojisi 2 0 4
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZMO205 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 2 0 3
ZTB119 İstatistik 1 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZMO215 Tahıllar ve Endüstri Bitkileri 2 2 3
ZMO207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 3
ZMO209 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 2 3
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO206 Araştırma ve Deneme Metotları 1 2 3
ZMO224 Bitki Besleme ve Gübreleme 2 0 3
ZTB212 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 3
ZBB206 Çayır Mera ve Yem Bitkileri 2 0 3
ZBB202 Genel Meyvecilik 2 0 3
ZBB204 Genel Sebzecilik 1 2 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZMO208 Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 2 4
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZTM202 Termodinamik 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZBB305 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 4
ZBB301 Bahçe Bitkileri Organizasyonu I 0 4 3
ZTB209 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 4
ZBB307 Genel Bağcılık 1 2 3
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
ZBB303 Örtüaltı Tarımı I 1 2 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ () 6
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 3
ZSBB 316 Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı 3 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
ZSBB 311 Üzüm Kalite Kriterleri 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması (Gıda Mühendisliği) 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTB217 Akıllı Tarım 2 0 3
ZBB308 Bağcılıkta Budama ve Fidancılık 1 2 2
ZBB312 Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları 2 2 3
ZBB302 Bahçe Bitkileri Organizasyonu II 0 4 3
ZBB310 Meyvecilikte Budama ve Fidancılık 1 2 3
ZBB304 Örtüaltı Tarımı II 1 2 3
ZBB306 Sebze Tohumculuğu 1 2 2
Staj01 Staj 0 2 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
ZSBB 312 Bağ Kurma Tekniği 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı 3 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTE304 Avrupa Birliği ve Türkiye Tarım Politikaları(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
TAB 319 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK344 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZBB401 Bahçe Bitkileri Islahı 2 2 3
ZBB411 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 3 0 3
ZBB405 Ilıman İklim Meyve Türleri I 3 0 4
ZBB409 Özel Bağcılık I 2 2 4
ZBB403 Özel Sebzecilik I 2 2 5
ZBB407 Subtropik İklim Meyve Türleri 1 2 3
ZTM401 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSBB 412 Asma Biyolojisi 3 0 3
ZSBB 409 Bağcılıkta Hidroponik Tekniği 3 0 3
ZSBB 413 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları 3 0 3
ZSBB 404 Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyonu 2 2 3
ZSBB 403 Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme 3 0 3
ZSBB 401 Tohum Depolama İlkeleri 3 0 3
ZSBB 407 Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 411 Üzüm Kurutma Tekniği 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZBB412 Bağcılık ve Şarapçılık 1 2 3
ZBB402 Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi 2 0 3
ZBB414 Bitirme Tezi 0 4 4
ZBB406 Ilıman İklim Meyve Türleri II 2 2 4
ZBB410 Özel Bağcılık II 1 2 3
ZBB404 Özel Sebzecilik II 2 2 4
ZBB408 Üzümsü Meyveler 1 2 3
Seçmeli YENİ-4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSBB 412 Asma Biyolojisi 3 0 3
ZSBB 410 Bağcılıkta Ekofizyoloji 3 0 3
ZSBB 413 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları 3 0 3
ZSBB 404 Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyonu 2 2 3
ZSBB 402 Serada Organik Tarım 3 0 3
ZSBB 403 Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme 3 0 3
ZSBB 401 Tohum Depolama İlkeleri 3 0 3
ZSBB 407 Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 411 Üzüm Kurutma Tekniği 3 0 3