Ziraat Fakültesi

İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.A.022. BAP Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.001 Tehlikesiz Atıkların Bertarafı İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.002 Tehlikeli Atıkların Geçici Depolama Alanına Transferi İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.003 Tehlikeli Atıkların Geçici Depolama Alanından Nihai Bertaraf Edilmek Üzere Transferi İş Akış Süreci
İ.A.E.003. Ders Havuzuna Yeni Ders Ekleme İş Akış Süreci
İ.A.E.004. Ders Planının Güncellenmesi İş Akış Süreci
İ.A.E.005. Öğrenci Kontenjanları İş Akış Süreci
İ.A.E.008. Haftalık Ders Programlarının Oluşturulması İş Akış Süreci
İ.A.E.010. %10'luk Başarı Dilimine Giren Öğrencilerin İş Akış Süreci
İ.A.E.011. Yeni Kayıt Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.012. Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.013. Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akış Süreci
İ.A.E.015. Dikey Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.018. Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.019. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci
İ.A.E.020. Öğrenci Kayıt Sildirme İş Akış Süreci
İ.A.E.021. Harç veya Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.022. Yeni Kayıt Öğrencilerine Kimlik Kartı Basımı İş Akış Süreci
İ.A.E.024. Öğrenci Belgesi veya Transkript Verme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.025. Burs İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.026. Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
İ.A.E.027. Sınav Sonuçları İlanı İş Akış Süreci
İ.A.E.029. Mazeret Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.030. Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.031. Sınav Evraklarının Saklanması İş Akış Süreci
İ.A.E.032. Öğrenci Stajı İş Akış Süreci
İ.A.E.033. Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.034. Diploma İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.035. Diploma İkinci Nüshası İş Akış Süreci
İ.A.E.038. Üniversite Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Süreci
İ.A.E.039. Üniversite Temsilen Öğrenci Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.E.040. Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.041. Öğrenci Disiplin İşlemlerinin YÖKSİS ve Öğrenci Otomasyonuna İşlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.E.066. Ek Sınav İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.080. Üniversitemizde Açılan Yaz Okulu İş Akış Süreci
İ.A.E.081. Üniversitemiz Dışında Yaz Okulu İş Akış Süreci
İ.A.E.083. Kurumlar Arası Yatay Geçiş İş Akış Süreci
İ.A.E.084 Öğrenci Kimlik Kartının Yenilenmesi İşlemi İş Akış Süreci
İ.A.E.085. Öğrencinin Sınavlara İtirazı İş Akış Süreci
İ.A.E.086. Öğretim Elemanının Sınavlara İtirazı İş Akış Süreci
İ.A.E.088. Harç Gelirleri İade ve Ödenekleştirme Talebi İş Akış Süreci
İ.A.E.-089 Çift Anadal ve Yandal Programları İş Akış Süreci
İ.A.E.090 Telafi Dersi Uygulama İş Akış Süreci
İ.A.İSG.005 Ramak Kala, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistiklerinin Tutulması İş Akış Süreci
İ.A.İSG.006 İşyerine Ait Bina ve Eklentilerde Risk Değerlendirmesi Ekibi Kurulması ve Risk Değerlendirmesinin Yapılması İş Akış Süreci
İ.A.İSG.007 Taşınmaz Yapısal Değişiklik Talepleri İş Akış Süreci
İ.A.İSG.008 İSG Kapsamında Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.014. Anabilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması İş Akış Süreci
İ.A.Y.015. Akademik Birim Kurulu-Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararlarını Alma Ve Dağıtma İş Akış Süreci
İ.A.Y.016. Akademik Birim Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.017. Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.022. Etik Kurul Dosya Değerlendirmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037. Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042. İhale Dokümanı Şikâyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044. Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.045. Ek Ders İş Akış Süreci
İ.A.Y.046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.047. Jüri Üyelik Ücreti İş Akış Süreci
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050. Telefon, Doğalgaz Ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.056. İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060. Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci
İ.A.Y.214. İş Akış Süreç Çizelgesinin Revizyonu İş Akış Süreci
İ.A.Y.215. İş Akış Süreç Çizelgesinin İptali İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.234. Emekli Kesenekleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.235. Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.236. Giyim Yardımı Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.237. İş Kazası Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.243. Personel (İşçi) Kıdem Tazminatı Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.244. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.248. İSG Ek Çalışma Tahakkukları İş Akış Süreci
İ.A.Y.254. Ücretsiz İzin Askerlik/Doğum (657 Sayılı DMK.- 4B Sözleşmeli Personel-4D Sürekli İşçi) İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.261. Doçentlik Belgesinin İşleme Alınmasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.262. Doktora Belgesinin İşleme Alınmasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.263. Kalite Yönetim Sistemleri İle İlgili Başvurulara Ait İş Akış Süreci
İ.A.Y.264. Laboratuvar Alet- Ekipman Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.265. Laboratuvar Sarf Malzeme Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.272. Arşivleme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.273. Birim/Kurum Arşivinden Ödünç Alınan/Verilen Belge/Dosya İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.274. Arşiv Ayıklama ve İmha İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.275. Birim/Kurum Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporları İş Akış Süreci
İ.A.Y.284. Risk Analizi İş Akış Süreci
İ.A.Y.285. Risklerin İzlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.286. Risklerin Raporlanması İş Akış Süreci
İ.A.Y.298. İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları İş Akış Süreci
İ.A.Y.301. Döner Sermaye İşletmesi 22/d Satın Alma İş Akış Süreci
İ.A.Y.302. Döner Sermaye İşletmesi KDV, Damga, Muhtasar Beyanname Hazırlanması ve Verilmesi İş Akış Süreci