Ziraat Fakültesi
2021-05-24

2020-21 AKADEMİK YILINDA (YAZ DÖNEMİNDE) ZORUNLU STAJLARINI YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU 

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2020-21 AKADEMİK YILINDA (YAZ DÖNEMİNDE)

ZORUNLU STAJLARINI YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

ÖNEMLİ DUYURU

 

Pandemi döneminde staj yapacak öğrencilere iki seçenek sunulmuştur;

 

YÜZ YÜZE STAJ (Fiili olarak işyerinde staj yapmak isteyenler için)

Staj kabulü alan öğrencilerimizin “staj yerinin uygunluğu” konusunda Bölüm Staj Komisyonundan bilgi almaları gerekmektedir.

Fakültemiz yönergesinde staj iş günü Bahçe Bitkileri Bölümü için 40 işgünü ve diğer Bölümlerimiz için ise 30 iş günüdür. Staj seferberliği kapsamında staj kabulü alan öğrencilerimiz bu hususa dikkat etmeleri gerekmekle birlikte, PANDEMİ süreci nedeniyle en az 20 iş günü olacak stajlar Bölüm Staj Komisyonları tarafından kabul edilecektir.

Staj başlama ve bitiş tarihleri NKU akademik takviminde yer alan ders haftaları/final sınavı haftaları ile çakışmamalıdır. 28 Haziran 2021 tarihinden önce staja başlanamaz. En uygun staja başlama tarihi 01 Temmuz 2021 olarak önerilmektedir. Staj takvimi ektedir. STAJ TARİHLERİ için tıklayınız.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 08 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR BÖLÜM STAJ SORUMLUSUNA

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

  1. Stajı YÜZYÜZE (fiili olarak kurum/kuruluş/firmalarda) yapmak istediklerine dair imzalı dilekçe, tıklayınız.
  2. STAJ YERİ KABUL belgesi,
  3. ÖĞRENCİ STAJ BİLGİ formu, tıklayınız.
  4. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ durumunda olup olmadığını gösteren belge (sgk.gov.tr adresinden E-SGM Hizmet Sorgulama Ekranından Sağlık Provizyon Sorgulamadan alınan çıktı)

Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanan öğrencilerimizin yüz yüze staj yapacakları stajyerlerini ve staj başlama-bitiş tarihlerini içeren listeleri (ve ekleri) Bölüm Başkanlıkları tarafından 11 HAZİRAN 2021 tarihine kadar Dekanlığımıza teslim edilecektir.

UZAKTAN EĞİTİM STAJI

Üniversitemiz Senatosunun aldığı 9 nolu karar uyarınca öğrencilerimize UZAKTAN EĞİTİM YOLU ile ders/proje/ödev/uygulama dosyası ve benzeri şeklinde staj yapmasına olanak tanınmıştır. Bu şekilde stajını tamamlamak isteyen öğrenciler BÖLÜM STAJ SORUMLUSU ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Uzaktan eğitim yolu ile Staj ödev/proje konuları NKU-UZEM sistemi üzerinden takip edilecektir.

NKU-UZEM sistemi staj dersi Bölüm Staj Komisyonuna tanımlanmıştır. Bölüm Başkanının talebi üzerine Bölüm Öğretim Elemanları tanımlanabilmektedir.

Uzaktan Eğitim Staj Takvimi;

1.Staj ödev/proje vb. konularının NKU-UZEM sisteminden (Bölüm Kurulu tarafından yetkilendirilen öğretim üyeleri tarafından) girileceği son tarih: 1 TEMMUZ 2021

2.Öğrencilerin staj ödev/proje vb. NKU-UZEM sisteminden teslim edeceği son tarihi: 2 AĞUSTOS 2021

3.Staj ödev/proje vb. teslim edemeyen öğrencilerin mazeretlerini Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile ileteceği tarih aralığı 3 AĞUSTOS 2021 ve mazeretli teslim son tarihi (mazereti Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilenler için) 12 AĞUSTOS 2021

5. Staj dokümanlarının değerlendirilmesi ve NKU-UZEM/NKU OTOMASYON sistemine başarı durumlarının girilmesi için son tarih: 01 EYLÜL 2021

 

STAJ İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2. Sınıf Stajı UZAKTAN EĞİTİM YOLU ödev, proje, uygulama dosyası şeklinde yapılacak olup, Tarla Bitkileri Bölümü Staj Sorumluları ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

FAKÜLTEMİZİN KAMPÜSTE yer alan akademik birimlerinde fiili olarak staj başvurusu yapma yönünde talepler alınmayacaktır.

ZİRAATBİYOTEK Biriminde yapılmak istenilen stajlar için ilgili Birim Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.

STAJ BAŞARI VE DEĞERLENDİRME BELGESİ “yüzyüze” (tıklayınız) ve “uzaktan eğitim yolu” (tıklayınız) ile olmak üzere iki ayrı form olarak düzenlenmiştir.

Stajını “yüzyüze” yapacak öğrencilerimiz STAJ BAŞARI VE DEĞERLENDİRME BELGESİ ekinde “Stajer Öğrenci Değerlendirme” anket formunu almaları ve staj bitiminde stajyeri eğitim yetkilisine vermeleri gerekmektedir.

 

TÜM BELGE VE FORMLAR FAKÜLTEMİZ WEB SAYFASINDA YER ALMAKTADIR.