Ziraat Fakültesi

 

 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı öncesi

lisans programlarımızın ders planları

aşağıda verilmiştir.

 

Bahçe Bitkileri Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Bitki Koruma Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Gıda Mühendisliği Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Tarım Ekonomisi Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Tarla Bitkileri Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Toprak Bil. ve Bitki  Bes. Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.

Zootekni Lisans Programı Ders Planı (zorunlı dersler) için tıklayınız.