Ziraat Fakültesi

 

 

 

 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanacak

lisans programlarımızın ders planları (zorunlu ve seçmeli dersler)

aşağıda verilmiştir.

 

Bahçe Bitkileri Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Bitki Koruma Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Gıda Mühendisliği Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Tarım Ekonomisi Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Tarla Bitkileri Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Toprak Bil. ve Bitki  Bes. Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız

Zootekni Lisans Programı Ders Planı (zorunlı ve seçmeli dersler) için tıklayınız