Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
FZK002 Fizik 3 0 3
ZTB125 Jeoloji 2 0 3
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
ZTB111 Meteoroloji 2 0 2
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTO102 Analitik Kimya 2 2 5
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTB117 İstatistik 2 2 3
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB219 Bitki Fizyolojisi 2 2 4
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZTB215 Biyokimya 3 0 4
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZMO207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 3
ZMO209 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 2 3
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO206 Araştırma ve Deneme Metotları 1 2 3
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZTO202 Bitki Besleme 3 0 3
ZTB108 Ekoloji 3 0 3
ZTO206 Genel Mikrobiyoloji 2 2 4
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTO204 Organik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 3 0 3
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZMO212 Tarla Bitkileri 2 2 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
ZTO301 Sürdürülebilir Toprak Amenajmanı 3 0 5
ZTO303 Tarımsal Çevre Kirliliği 3 0 5
ZTO305 Toprak Biyolojisi 3 0 5
ZTO307 Toprak Fiziği 2 2 4
Seçmeli TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 3.SINIF SEÇMELİ DERSLER() 6
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi 3 0 3
ZSTO111 Gübre Üretim ve Tüketim Sorunları 3 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu 3 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri 3 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-BhBtk.) 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 311 Üzüm Kalite Kriterleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
KIMB320 Günlük Hayatımızda Kimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
UNİSEC301 Japoncaya Giriş(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MB201 Öğretim Teknolojileri(Spor Bil.Fak.-) 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTO302 Organik Tarımda Bitki Besleme Teknikleri 3 0 4
Staj01 Staj 0 2 5
ZTO304 Tarımsal Drenaj Teknikleri 3 0 4
ZTO306 Toprak Kimyası 2 2 4
ZTO308 Toprak Su Koruma Mühendisliği 3 0 4
Seçmeli TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 3.SINIF SEÇMELİ DERSLER() 6
ZSTO111 Gübre Üretim ve Tüketim Sorunları 3 0 3
ZSTO109 Organik Atıkların Gübre Değeri 3 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi 3 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi 3 0 3
Seçmeli TOPRAK BİLİMİ 3. SINIF( ÜNİVERSİTELİ SEÇME)() 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma 3 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTO403 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZTO401 Gübreler ve Gübreleme 3 0 6
ZTO405 Sulama Suyu Kalitesi 2 2 5
ZTO407 Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması 3 0 6
ZTO409 Toprak Mekaniği ve Teknolojisi 2 2 5
Seçmeli TOPRAK BİLİMİ VEBİTKİ BESLEME 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma 3 0 3
ZSTO108 Fitoremediasyon Teknikleri 3 0 3
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri 3 0 3
ZSTO106 Organik Tarımda Toprak Verimliliği 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
KIMB320 Günlük Hayatımızda Kimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
UNİSEC301 Japoncaya Giriş(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MB201 Öğretim Teknolojileri(Spor Bil.Fak.-) 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTO404 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZTO408 Toprak Etüt ve Haritalama 2 2 6
ZTO402 Toprak Verimliliği 3 0 5
ZTO406 Verimlilik Analizleri 2 2 6
ZTM407 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli YENİ-4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 6
ZSTO121 Kartografya 3 0 3
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri 3 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri 3 0 3
ZSTO125 Toprak Erozyonu ve Verimlilik 3 0 3
Toplam AKTS: 30