Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi Kalite Elçileri

Prof. Dr. MURAT TAŞAN
Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. ERDİNÇ BAL
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri

Doç. Dr. NAGEHAN DESEN KÖYCÜ
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN GEZER
Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği

Doç. Dr. AHMET ŞÜKRÜ DEMİRCİ
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. YASEMİN ORAMAN
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi DEVRİM OSKAY
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji

Prof. Dr. CANAN ŞEN
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri

Doç. Dr. HÜSEYİN SARI
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Prof. Dr. EMEL ÖZKAN ÜNAL
Ziraat Fakültesi
Zootekni