Ziraat Fakültesi
2018-09-07

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Zootekni Bölümlerinde eski ve yeni müfredatların uygulanması hakkında



 

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Zootekni Bölümlerinde eski ve yeni müfredatların uygulanmasında Dekanlığımız ile koordinasyonu aşağıda adı geçen öğretim üyelerimiz sağlayacaktır.
 
Doç.Dr. Fisün Koç, Zootekni Bölümü,
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Recai Durgut, Biyosistem Mühendisliği Bölümü,
Dr. Öğretim Üyesi  Serap Duraklı Velioğlu, Gıda Mühendisliği Bölümü,
Dr. Öğretim Üyesi  Kadir Gürbüz Güner, Gıda Mühendisliği Bölümü,
 
Bilgilerinize saygı ile duyurulur,
 
ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI