Ziraat Fakültesi

Formlar


Arama

Formlar
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-358 Sınav Notu Sonuç Bildirim Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-685 TNKÜ AB Projeleri Ön Ödeme Formu
EYS-FRM-682 TNKÜ AB Projeleri Ön Ödeme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-674 TNKÜ Akademik Veri Analiz Sistemi (AVES) Dönemlik Veri Girişi Kontrol Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-562 TNKÜ Azami Süre Sonrası Kayıt Kontrol Formu
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-468 TNKÜ Belge İstek Dilekçesi
EYS-FRM-493 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Gezi İçin Ders Sorumlusu Başvuru Formu
EYS-FRM-494 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Geziye Katılacak Öğrenci İçin Beyan Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-488 TNKÜ Bölüm/Program Öğrenci Temsilciliği Aday Başvuru Formu
EYS-FRM-490 TNKÜ Bölüm/Program Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-656 TNKÜ Çevre Etki Planı Formu
EYS-FRM-657 TNKÜ Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Formu
EYS-FRM-662 TNKÜ Çift Anadal / Yan dal Başvuru Formu
EYS-FRM-476 TNKÜ Ders Notu Yükseltme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-678 TNKÜ Dilek Öneri Kutusu Takip Formu
EYS-FRM-677 TNKÜ Dilek ve Öneri Kutusu Açılış Tutanak Formu
EYS-FRM-479 TNKÜ Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-471 TNKÜ Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-698 TNKÜ Etkinlik Tutanağı (Akademik-İdari Personel-Öğrenci)
EYS-FRM-491 TNKÜ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı Bölümden Ders Alma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-474 TNKÜ Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu
EYS-FRM-485 TNKÜ İkinci Nüsha Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-668 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Araştırma Görevlisi)
EYS-FRM-669 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (İdari Personel)
EYS-FRM-667 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Öğretim Üyesi-Görevlisi)
EYS-FRM-688 TNKÜ Kalite Güvencesi Araştırma Geliştirme Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-699 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Birim Sorumlusu Raporu
EYS-FRM-691 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-689 TNKÜ Kalite Güvencesi Eğitim Öğretim Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-690 TNKÜ Kalite Güvencesi Toplumsal Katkı Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-687 TNKÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-043 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-489 TNKÜ Maddi Yeterlilik Beyan Dilekçesi
EYS-FRM-477 TNKÜ Mazeretli Ders Kayıt Yenileme Dilekçesi
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-478 TNKÜ Mezun Öğrenci Bilgi ve Görüş Formu
EYS-FRM-465 TNKÜ Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-623 TNKÜ Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
EYS-FRM-692 TNKÜ Öğrenci Disiplin Cezası Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
EYS-FRM-461 TNKÜ Öğrenci İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-054 TNKÜ Öğrenci Kimlik Talep Dilekçesi
EYS-FRM-049 TNKÜ Öğrencileri İçin Bedelli Askerlik Nedeniyle İzin Dilekçesi
EYS-FRM-475 TNKÜ Öğrencileri İçin Genel Dilekçe Formu
EYS-FRM-492 TNKÜ Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-480 TNKÜ Öğretim Elemanları İçin Mazeret Sınav Sonucu Bildirme Dilekçesi
EYS-FRM-661 TNKÜ Özel Öğrenci Başvuru Formu
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-467 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-469 TNKÜ Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-472 TNKÜ Sigorta Başlatma İşlem Formu
EYS-FRM-665 TNKÜ Soruşturmacı Ek Süre Talebi Dilekçesi
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-679 TNKÜ Tebliğ-Tebellüğ Belgesi Formu
EYS-FRM-626 TNKÜ Tek Ders Çakışma Durumunda Ders Ekleme Talep Formu
EYS-FRM-463 TNKÜ Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-482 TNKÜ Transkript Belgesi Talep Dilekçesi
EYS-FRM-466 TNKÜ Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-660 TNKÜ Yarıyıl İçi Çalışmaları ile Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkı Oranları Tablosu
EYS-FRM-459 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-460 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Ek-Madde 1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-486 TNKÜ Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Dilekçe
EYS-FRM-673 TNKÜ Yayın Devir Formu
EYS-FRM-670 TNKÜ Yayın Öneri Formu
EYS-FRM-671 TNKÜ Yayın Önerisi Değerlendirme Formu
EYS-FRM-672 TNKÜ Yayın Sözleşme Formu
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Dilekçesi
EYS-FRM-618 TNKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Adayı İş Yeri Tercih Başvuru Formu
EYS-FRM-619 TNKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Akademik Danışman Firma Ziyareti Değerlendirme Formu
EYS-FRM-617 TNKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Başarı Formu
EYS-FRM-681 TNKÜ Ziraat Fakültesi Lisans Programı Dersleri Ödev Değerlendirme Formu
EYS-FRM-448 TNKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Jüri Üyeliği Bilgi Formu
EYS-FRM-447 TNKÜ Ziraat Fakültesi Ön İnceleme Komisyon Tutanağı
EYS-FRM-470 TNKÜ Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-473 TNKÜ Zorunlu Staj Formu