Ziraat Fakültesi

 

 

Dönemiçi Etkinlik Türlerinin 
(Ara Sınav, Ödev, Uygulama Sınavı vb.) Not % Dağılimları 

 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi