Ziraat Fakültesi

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Grup Performans Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBirimlerdeki dergi sayısı10
Araştırma GeliştirmeDış kaynaklı ulusal proje sayısı150
Araştırma GeliştirmeGirişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı20
Araştırma GeliştirmeKongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı1100
Araştırma GeliştirmeKurumsal proje sayısı (BAP)250
Araştırma GeliştirmeMerkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı50
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı0.50
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı1.50
Araştırma GeliştirmePatent başvuru sayısı30
Araştırma GeliştirmePatent lisanslama sayısı30
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı10
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı700
Araştırma GeliştirmeÜniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı50
Araştırma GeliştirmeÜniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı100
Araştırma GeliştirmeÜniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı180
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı500
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı200
Araştırma GeliştirmeÜniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı40
Eğitim ÖğretimAkademik personele verilen eğitim sayısı20
Eğitim ÖğretimAkredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı60
Eğitim ÖğretimAkredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı20
Eğitim ÖğretimBölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı40
Eğitim ÖğretimFuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı50
Eğitim ÖğretimGirişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı100
Eğitim ÖğretimGirişimcilik temalı gezi sayısı20
Eğitim ÖğretimLisans program sayısı90
Eğitim ÖğretimMezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı30
Eğitim ÖğretimÖğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı120
Eğitim ÖğretimProjelere katılan öğrenci sayısı410
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı560
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)10
Toplumsal KatkıSosyal sorumluluk proje sayısı20
Toplumsal KatkıTopluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı50
YönetimBilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı10
YönetimKalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı40
YönetimKalite/ akredite belgesi olan birim sayısı40
YönetimPersonele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı110

Grup Performans Göstergesi (2023 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBirimlerdeki dergi sayısı11
Araştırma GeliştirmeDış kaynaklı ulusal proje sayısı130
Araştırma GeliştirmeGirişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı11
Araştırma GeliştirmeKongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı6339
Araştırma GeliştirmeKurumsal proje sayısı (BAP)210
Araştırma GeliştirmeMerkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı20
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı0.460
Araştırma GeliştirmeÖğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı0.190
Araştırma GeliştirmePatent başvuru sayısı15
Araştırma GeliştirmePatent lisanslama sayısı10
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı13
Araştırma GeliştirmeSCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı4631
Araştırma GeliştirmeÜniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı50
Araştırma GeliştirmeÜniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı52
Araştırma GeliştirmeÜniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı181
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı491
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı124
Araştırma GeliştirmeÜniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı21
Eğitim ÖğretimAkademik personele verilen eğitim sayısı11
Eğitim ÖğretimAkredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı40
Eğitim ÖğretimAkredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı21
Eğitim ÖğretimBölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı40
Eğitim ÖğretimFuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı31
Eğitim ÖğretimGirişimcilik temalı gezi sayısı13
Eğitim ÖğretimLisans program sayısı99
Eğitim ÖğretimMezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı14
Eğitim ÖğretimÖğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı89
Eğitim ÖğretimProjelere katılan öğrenci sayısı4034
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı500
Eğitim ÖğretimUygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)10
Toplumsal KatkıSosyal sorumluluk proje sayısı12
Toplumsal KatkıTopluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı54
YönetimBilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı10
YönetimKalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı21
YönetimKalite/ akredite belgesi olan birim sayısı41
YönetimPersonele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı60

Birimle İlgili İzlem Göstergeleri


Grup İzlem Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBT.G.35.1 Araştırma altyapısı proje sayısı20
Araştırma GeliştirmeBT.G.35.2 Araştırma altyapısı tamamlanan proje sayısı11
Araştırma GeliştirmeBT.G.40 Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı12013
Araştırma GeliştirmeBT.G.41.1 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen AR-GE proje sayısı208
Araştırma GeliştirmeBT.G.41.2 BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı158
Araştırma GeliştirmeBT.G.42.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayın sayısı10013
Araştırma GeliştirmeİG 29. Ulusal sempozyum, kongre, konser ve sanatsal sergi sayısı20
Araştırma GeliştirmeYS A.4.2. Öğrencilerin yaptığı endüstriyel/sektörel projelerin sayısı20
Araştırma GeliştirmeYS B.7. Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı20
Eğitim ÖğretimBT.G.10.2 Eğitimini program süresinde bitiren öğrenci sayısı1000
Eğitim ÖğretimBT.G.12.1 Öğrenciler için Eğitim Alanı14387700
Eğitim ÖğretimBT.G.13.1 Öğrenciler için sosyal donatı alanı2000
Eğitim ÖğretimBT.G.17.1 Öğretim Elemanı Sayısı114115
Eğitim ÖğretimBT.G.1 Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı700
Eğitim ÖğretimBT.G.23 Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı10
Eğitim ÖğretimBT.G.25 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı10
Eğitim ÖğretimBT.G.3.1 Fen bilimleri kontenjanı235100
Eğitim ÖğretimBT.G.3.2 Fen bilimleri öğrenci sayısı247291
Eğitim ÖğretimBT.G.6.1 Öğrenci Sayısı1922996
Eğitim ÖğretimBT.G.7.1 Toplam mezun öğrenci sayısı2703165
Eğitim ÖğretimİG 28. Staj yapan öğrenci sayısı2410
Eğitim ÖğretimYK 2.1.17. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı20
Eğitim ÖğretimYK 2.1.18. Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı180
Eğitim ÖğretimYK 2.1.19. Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı181
Eğitim ÖğretimYK 3.1.10. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı5013
Eğitim ÖğretimYK 3.1.15. Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)20
Eğitim ÖğretimYK 3.1.16. Öz değerlendirme yapılan program sayısı26
Eğitim ÖğretimYS A.13. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı20
Eğitim ÖğretimYS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı90400
Eğitim ÖğretimYS A.8.2. Mezun takip sistemindeki mezunların oranı97.50
Toplumsal KatkıYS A.4.1. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı20
Toplumsal KatkıYS E.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı20
UluslararasılaşmaBT.G.28.1 Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı20
UluslararasılaşmaBT.G.29 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı5589