Ziraat Fakültesi

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Performans Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Akademik personele verilen eğitim sayısı20
Akredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı60
Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı20
Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı10
Birimlerdeki dergi sayısı10
Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı40
Dış kaynaklı ulusal proje sayısı150
Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı50
Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı100
Girişimcilik temalı gezi sayısı20
Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı20
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı40
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı40
Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı1100
Kurumsal proje sayısı (BAP)250
Lisans program sayısı90
Merkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı50
Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı30
Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı120
Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı0.50
Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı1.50
Patent başvuru sayısı30
Patent lisanslama sayısı30
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı110
Projelere katılan öğrenci sayısı410
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı10
SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı700
Sosyal sorumluluk proje sayısı20
Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı50
Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı560
Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)10
Üniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı50
Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı100
Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı180
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı500
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı200
Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı40

Performans Göstergesi (2023 yılı) Hedef Gerçekleşme
Akademik personele verilen eğitim sayısı11
Akredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı40
Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı21
Bilişim (STEM, Siber Güvenlik vb.) sektöründe düzenlenen eğitim sayısı10
Birimlerdeki dergi sayısı11
Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı40
Dış kaynaklı ulusal proje sayısı130
Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı31
Girişimcilik temalı gezi sayısı13
Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı11
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı21
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı41
Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı6339
Kurumsal proje sayısı (BAP)210
Lisans program sayısı99
Merkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı20
Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı14
Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı89
Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı0.460
Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı0.190
Patent başvuru sayısı15
Patent lisanslama sayısı10
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı60
Projelere katılan öğrenci sayısı4034
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı13
SCI, SSCI, AHCI indekslerince taranan dergilerdeki makale sayısı4631
Sosyal sorumluluk proje sayısı12
Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı54
Uygulamalı eğitim modeli kapsamında işbirliği yapılan işletme sayısı500
Uygulamalı eğitim modeli uygulayan program sayısı (Sektör tümleşik, intörn mühendislik vb.)10
Üniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı50
Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı52
Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı181
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı491
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı124
Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı21

Birimle İlgili İzlem Göstergeleri


Grup İzlem Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBT.G.35.1 Araştırma altyapısı proje sayısı20
Araştırma GeliştirmeBT.G.35.2 Araştırma altyapısı tamamlanan proje sayısı10
Araştırma GeliştirmeBT.G.40 Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı1200
Araştırma GeliştirmeBT.G.41.1 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen AR-GE proje sayısı200
Araştırma GeliştirmeBT.G.41.2 BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı150
Araştırma GeliştirmeBT.G.42.1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayın sayısı1000
Araştırma GeliştirmeİG 29. Ulusal sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı20
Araştırma GeliştirmeYS A.4.2. Öğrencilerin yaptığı endüstriyel/sektörel projelerin sayısı20
Araştırma GeliştirmeYS B.7. Uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı20
Eğitim ÖğretimBT.G.10.2 Eğitimini program süresinde bitiren öğrenci sayısı1000
Eğitim ÖğretimBT.G.12.1 Öğrenciler için Eğitim Alanı143870
Eğitim ÖğretimBT.G.13.1 Öğrenciler için sosyal donatı alanı2000
Eğitim ÖğretimBT.G.17.1 Öğretim Elemanı Sayısı1140
Eğitim ÖğretimBT.G.1 Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı700
Eğitim ÖğretimBT.G.23 Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı10
Eğitim ÖğretimBT.G.25 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı10
Eğitim ÖğretimBT.G.3.1 Fen bilimleri kontenjanı2350
Eğitim ÖğretimBT.G.3.2 Fen bilimleri öğrenci sayısı2470
Eğitim ÖğretimBT.G.6.1 Öğrenci Sayısı19220
Eğitim ÖğretimBT.G.7.1 Toplam mezun öğrenci sayısı2700
Eğitim ÖğretimİG 28. Staj yapan öğrenci sayısı2410
Eğitim ÖğretimYK 2.1.17. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı20
Eğitim ÖğretimYK 2.1.18. Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı180
Eğitim ÖğretimYK 2.1.19. Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı180
Eğitim ÖğretimYK 3.1.10. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı500
Eğitim ÖğretimYK 3.1.15. Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)20
Eğitim ÖğretimYK 3.1.16. Öz değerlendirme yapılan program sayısı20
Eğitim ÖğretimYS A.13. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı20
Eğitim ÖğretimYS A.7. Erişilebilir ders bilgi paketi oranı900
Eğitim ÖğretimYS A.8.2. Mezun takip sistemindeki mezunların oranı97.50
Toplumsal KatkıYS A.4.1. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı20
Toplumsal KatkıYS E.1. Sosyal sorumluluk projesi sayısı20
UluslararasılaşmaBT.G.28.1 Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı20
UluslararasılaşmaBT.G.29 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı550