Ziraat Fakültesi

Yönerge ve Yönetmelikler


Arama

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-EVU-008 TNKÜ Ziraat Fakültesi Bitirme Tezi Hazırlama Usul ve Esasları

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-092 TNKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 (Ka1) Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-094 TNKÜ Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-119 TNKÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Ön lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-122 TNKÜ Telafi Dersi Uygulama Yönergesi Yeni
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
EYS-YNG-074 TNKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) Yönergesi
EYS-YNG-076 TNKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
EYS-YNG-096 TNKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliğinde Tasarım Dersi, Biyosistem Mühendisliğinde Tasarım ve Ziraat Mühendisliğinde Tasarım Dersi Uygulama Esasları Hakkında Yönerge
EYS-YNG-078 TNKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
EYS-YNG-079 TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-024 TNKÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği