Ziraat Fakültesi
2019-03-03

Yükseköğretim Kalite Kuruluna öğrenci üye seçimi hakkındaDUYURU,

"Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar" uyarınca başvurular arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir öğrenci Yükseköğretim Kalite Kuruluna öğrenci üye olarak iletilecektir.

Bu bağlamda, öğrencilerimiz konu hakkında Bölüm Başkanlıklarına 11 Mart 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Saygı ile duyurulur,

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI