Ziraat Fakültesi
2019-06-24

YAZ OKULU ve STAJLAR HAKKINDA 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi (7.3.2019, 2019-4 nolu Senato Toplantısının 2 nolu kararı) "Ders Alma, Ders Saatleri ve Ders Devamı" başlığı 9. Maddede (m) bendinde "staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulundan ders alamaz" ibaresi yer almaktadır.
 
Yaz Okulu kesin kayıt işlemlerinin yapılacağı 1-2 Temmuz 2019 tarihi itibarı ile staj yapan öğrencilerimizin yaz okulu kayıt işlemlerinin yukarıda verilen ilgili madde bağlamında kontrolleri gerçekleştirilecektir.