Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BYLB121 Biyoloji 2 0 4
FZK113 Fizik I 2 2 5
ZGM101 Gıda Mühendisliğine Giriş 2 0 2
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY002 Kimya 2 2 5
MAT125 Matematik I 3 2 6
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB104 Ekonomi 2 0 2
ZTB118 Enformatik ve Bilgisayar Programlama 2 2 5
FZK114 Fizik II 2 2 5
MAT126 Matematik II 3 2 6
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB114 Organik Kimya 2 2 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTM221 Akışkanlar Mekaniği 2 0 4
ZTB211 Analitik Kimya 2 2 4
ZTB213 Diferansiyel Eşitlikler 2 0 3
ZGM205 Gıda Kimyası I 2 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM207 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 4
LMİ103 Mesleki İngilizce I 2 0 2
ZTB223 Moleküler Biyoloji Genetik 2 0 3
ZTM203 Termodinamik 3 0 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB210 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 1 2 4
ZTB222 Genel Mikrobiyoloji 2 2 4
ZGM212 Gıda Biyokimyası 3 0 3
ZGM214 Gıda Kimyası II 2 2 4
ZGM216 Isı ve Kütle Aktarımı 2 0 4
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
LMİ108 Mesleki İngilizce II 2 0 2
ZTB202 Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler 1 2 4
ZTM206 Reaksiyon Kinetiği 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZGM313 Beslenme İlkeleri 3 0 3
ZGM301 Enstrümental Analizler 2 2 3
ZGM303 Gıda Güvenliği 3 0 3
ZGM305 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 3
ZGM309 Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrol 2 0 3
ZGM307 Gıda Mikrobiyolojisi I 2 2 4
ZGM311 Temel İşlemler I 2 2 4
ZTE407 Yatırım Projeleri Hazırlama Tekniği 2 1 4
Seçmeli GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ (GENEL SEÇMELİ)() 3
ZSGM 501 Enzim Bilimi 2 0 3
ZSGM 502 Fizikokimya 2 0 3
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar 2 0 3
ZSGM 510 Süt Fizikokimyası 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması 2 0 3
Seçmeli GIDA MÜH.3. SINIF( ÜNİVERSİTE SEÇMELİ)() 3
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar 2 0 3
Toplam AKTS: 33

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZGM302 Gıda Ambalajlama 2 0 3
ZGM310 Gıda Biyoteknolojisi 2 0 4
ZGM304 Gıda İşletmelerinde Tesis ve Organizasyon 2 0 3
ZGM308 Gıda Mikrobiyolojisi II 2 2 4
ZGM314 Meyve ve Sebze Ürünleri Teknolojisi 2 2 4
ZGM306 Proses Kontrol 2 0 3
Staj01 Staj 0 2 5
ZGM312 Temel İşlemler II 2 2 4
Seçmeli YENİ-3.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSGM 510 Süt Fizikokimyası 2 0 3
Toplam AKTS: 33
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZGM405 Bitirme Tezi-I 0 2 2
ZGM401 Bitkisel Yağ Teknolojisi 2 2 4
ZGM403 Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 4
ZGM413 Fermantasyon Teknolojisi 2 0 4
ZGM411 Gıda Mühendisliğinde Tasarım 2 2 5
ZGM407 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 4
ZGM409 Tahıl İşleme Teknolojisi 2 2 4
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fra.Dil.Ed.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZGM406 Bitirme Tezi-II 0 2 2
ZGM404 Gıda Mühendisliğinde Güncel Yaklaşımlar 2 0 4
Seçmeli GIDA MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ() 18
GM 438 Fonksiyonel Gıdalar 2 0 3
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar 2 0 3
ZSGM 505 Gıda Toksikolojisi 2 0 3
ZGM408 İşletmede Mesleki Eğitim 5 0 24
ZSGM 506 Malzeme Bilgisi 2 0 3
ZSGM 507 Özel ve Geleneksel Gıdalar 2 0 3
ZSGM 515 Peynir Teknolojisi 2 0 3
ZSGM 508 Soğuk Tekniği 2 0 3
ZSGM 509 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması 2 0 3
ZSGM 503 Toplu Beslenme Sistemleri 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 6 AKTS Alabilir 6
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
SBM348 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 5
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
İKT325 Davranışsal İktisat(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İkt) 3 0 5
EEMS426 Fiberoptiğe Giriş(Çorlu Müh. Fak.-Elktr.Hab.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
ENMBS306 İnsan Kaynakları Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Uİ 511 Ortadoğu´da Devlet ve Toplum(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Ulus.İliş.) 3 0 5
SBKYB306 Siyaset Sosyolojisi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Si.Bi.Ka.Yön.) 3 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
UNİSEC005 Teknoloji Bağımlılığı(Sağlık Y.O.-Ac.Yrd.Af.Yön) 2 0 3
ADEB120 Temel Almanca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO125 Toprak Erozyonu ve Verimlilik(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30