Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
ZTB111 Meteoroloji 2 0 2
ZTE101 Mikroekonomi 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
ZTB103 Zooloji 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB106 İstatistik 2 2 4
ZTE104 Lineer Cebir 2 1 4
ZTE102 Makroekonomi 3 0 5
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB217 Akıllı Tarım 2 0 3
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZTB108 Ekoloji 2 0 3
ZTE201 Ekonomistler için Matematik 2 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZMO207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 3
ZMO209 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 2 3
ZTE203 Tarım Sigortaları 2 0 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZTB212 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTE206 Kırsal Sosyoloji 3 0 4
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZTE202 Tarımsal Girişimcilik 2 0 3
ZMO212 Tarla Bitkileri 2 2 3
ZTM202 Termodinamik 2 0 3
ZTE204 Üretim Ekonomisi 2 1 4
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTE301 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 2 1 4
ZTE305 Genel İşletmecilik 3 0 3
ZTE307 Kooperatifçilik 3 0 4
ZTE309 Pazarlama Yönetimi 3 0 3
ZTE311 Tarım Ekonomisi İstatistiği 2 1 4
ZTE313 Tarımsal İşletme Yönetimi 2 2 5
ZTE303 Tarımsal Örgütler 2 1 4
Seçmeli TARIM EKONOMİSİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ GENEL SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması 2 2 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTE302 Ekonometri 2 1 3
ZTE308 Finansal Yönetim 2 1 3
ZTE304 İşletme Planlaması 2 2 4
Staj01 Staj 0 2 5
ZTE306 Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı 2 1 4
ZTE310 Tarım ve Gıda Politikaları 3 0 4
ZTE312 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması 3 0 4
Seçmeli Tarım Ekonomisi 3 Sınıf Bahar Yarı yılı genel seçmeli dersler() 3
ZSTE352 Girişimcilik 3 0 3
Seçmeli YENİ-3.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması 2 2 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları 3 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama 2 0 3
Toplam AKTS: 33
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTE401 Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 1 4
ZTE403 Kırsal Kalkınma 3 0 4
ZTE405 Türkiye Ekonomisi 3 0 4
ZTE407 Yatırım Projeleri Hazırlama Tekniği 2 1 4
ZTM404 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli TARIM EKONOMİSİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 6
ZSTE401 Aile Ekonomisi 3 0 3
ZSTE402 Doğal Kaynakların Ekonomik Değerlemesi 2 1 3
ZSTE403 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik 3 0 3
ZSTE404 Tarımsal Finansman 2 0 3
ZSTE405 Tarımsal Fiyat Analizi 3 0 3
ZSTE414 Tarımsal Yayımda Girişimcilik 3 0 3
ZSTE406 Uluslararası Tarım Politikası 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fra.Dil.Ed.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTE410 Bitirme Tezi 0 4 4
ZTE408 Muhasebe 2 1 3
ZTB402 Tarım Hukuku 2 0 3
ZTE402 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 2 1 3
ZTE406 Tarımsal Yayım ve İletişim 2 0 2
ZTE404 Uluslararası Ekonomi 3 0 3
Seçmeli YENİ-4. SINIF- BAHAR DÖNEMİ() 9
ZSTE401 Aile Ekonomisi 3 0 3
ZSTE408 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 2 2 3
ZSTE402 Doğal Kaynakların Ekonomik Değerlemesi 2 1 3
ZSTE409 Gıda Sanayi Projelerinin Hazırlanması 2 2 3
ZSTE410 Kooperatifçilik Uygulamaları 2 2 3
ZSTE411 Mesleki İngilizce 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik 3 0 3
ZSTE404 Tarımsal Finansman 2 0 3
ZSTE413 Tarımsal Üretimde Karar Alma Yöntemleri 3 0 3
ZSTE414 Tarımsal Yayımda Girişimcilik 3 0 3
ZSTE415 Uluslararası Tarım Ticareti 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
SBM348 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 5
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
İKT325 Davranışsal İktisat(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İkt) 3 0 5
EEMS426 Fiberoptiğe Giriş(Çorlu Müh. Fak.-Elktr.Hab.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
GM 438 Fonksiyonel Gıdalar(Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
ENMBS306 İnsan Kaynakları Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Uİ 511 Ortadoğu´da Devlet ve Toplum(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Ulus.İliş.) 3 0 5
SBKYB306 Siyaset Sosyolojisi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Si.Bi.Ka.Yön.) 3 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
UNİSEC005 Teknoloji Bağımlılığı(Sağlık Y.O.-Ac.Yrd.Af.Yön) 2 0 3
ADEB120 Temel Almanca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO125 Toprak Erozyonu ve Verimlilik(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30