Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BYLB121 Biyoloji 2 0 4
ZBM101 Biyosistem Mühendisliğnin Temelleri 2 0 2
FZK002 Fizik 3 0 3
ZTB109 İklim Bilgisi 2 0 3
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT101 Matematik I 3 0 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTB116 Enformatik ve Bilgisayar Programlama 2 2 4
ZTB102 Genel Ekonomi 2 0 3
ZMO104 Hayvansal Üretim 3 0 3
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB128 Mühendislik Matematiği 3 0 3
ZTB104 Temel Elektrik ve Elektronik 1 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO219 Bitkisel Üretim 2 2 4
ZTB203 Diferansiyel Denklemler 3 0 4
ZBM203 Hidroloji 1 2 4
ZTB119 İstatistik 1 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM217 Malzeme Bilgisi 2 2 4
ZTB207 Mühendislikte Hassas Ölçüm Teknikleri 2 2 5
ZTM213 Statik 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTM208 Akışkanlar Mekaniği 2 2 5
ZTM220 Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) 2 2 5
ZTM212 Dinamik 2 2 4
ZTB218 Hassas Tarım 2 0 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTM210 Mukavemet 2 0 3
ZTM204 Mühendislik Topoğrafyası 1 2 3
ZBM214 Tarım Makinaları İlkeleri 1 1 2 5
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZSBM305 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 2 2 3
ZBM301 Sera Yapım Tekniği 3 0 5
ZBM303 Sulamanın Temel İlkeleri 3 0 5
ZBM305 Tarım Makinaları İlkeleri II 2 2 5
ZTM307 Termodinamik 2 0 3
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 9
ZSBM321 Akıllı Bitki Koruma Uygulamaları 2 2 3
ZSBM302 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 3
ZSBM303 Bitkisel Üretimde Enerji Planlaması 2 2 3
ZSBM304 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri 2 2 3
ZSBM306 Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik 3 0 3
ZSBM308 Ergonomi ve İş Güvenliği 3 0 3
ZSBM309 Hayvan Barınaklarının Planlanması 3 0 3
ZSBM311 Hayvansal Üretimde Enerji Planlanması 2 2 3
ZSBM310 Hayvansal Üretim Makineleri 2 2 3
ZSBM312 Hidrolik 2 2 3
ZSBM313 İnşaat Malzeme Bilgisi 3 0 3
ZSBM315 Makine Elemanları 3 0 3
ZSBM318 Sulama Şebekelerinde İşletme ve Yönetim 3 0 3
ZSBM319 Tarımda Robot Uygulamaları 3 0 3
ZSBM320 Tarımsal Çevre Kirliliği ve Su Kalitesi 3 0 3
ZSBM323 Toprak İşleme sistemleri ve Makinaları 3 0 3
ZSBM324 Toprak Su Yapıları 3 0 3
ZSBM326 Yakıtlar ve Yanma 3 0 3
ZSBM327 Zemin Mekaniği 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBM306 Biyosistemde Güç Sistemleri ve Makinalar 3 0 3
ZBM302 Drenaj 2 0 2
ZTM302 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
Staj01 Staj 0 2 5
ZBM304 Tarımsal Yapıların Planlanması 3 0 3
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 15
ZSBM321 Akıllı Bitki Koruma Uygulamaları 2 2 3
ZSBM302 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 3
ZSBM303 Bitkisel Üretimde Enerji Planlaması 2 2 3
SBM348 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 2 2 5
ZSBM305 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 2 2 3
ZSBM306 Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik 3 0 3
ZSBM307 Enerji Geri Kazanım Sistemleri 2 2 3
ZSBM308 Ergonomi ve İş Güvenliği 3 0 3
ZSBM309 Hayvan Barınaklarının Planlanması 3 0 3
ZSBM311 Hayvansal Üretimde Enerji Planlanması 2 2 3
ZSBM310 Hayvansal Üretim Makineleri 2 2 3
ZSBM312 Hidrolik 2 2 3
ZSBM313 İnşaat Malzeme Bilgisi 3 0 3
ZSBM314 Kırsal Yerleşim Tekniği 3 0 3
ZSBM315 Makine Elemanları 3 0 3
ZSBM316 Mühendislik Topoğrafyası II 2 2 3
ZSBM318 Sulama Şebekelerinde İşletme ve Yönetim 3 0 3
ZSBM319 Tarımda Robot Uygulamaları 3 0 3
ZSBM320 Tarımsal Çevre Kirliliği ve Su Kalitesi 3 0 3
ZSBM322 Tarımsal Üretimde İklimlendirme ve Soğutma 3 0 3
ZSBM325 Tarımsal Ürünlerin Depolanması 3 0 3
ZSBM323 Toprak İşleme sistemleri ve Makinaları 3 0 3
ZSBM324 Toprak Su Yapıları 3 0 3
ZSBM326 Yakıtlar ve Yanma 3 0 3
ZSBM327 Zemin Mekaniği 3 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBM401 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZSBM304 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri 2 2 3
ZTM403 Biyosistem Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
ZBM403 Sistem Analizi 2 0 2
ZBM405 Sulama Sistemlerinin Tasarımı 2 2 4
ZBM407 Tarımsal İnşaat 2 0 2
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 9
ZSBM401 Arazi Toplulaştırması 3 0 3
ZSBM408 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri 2 2 3
ZSBM409 Görüntü İşleme Teknolojisi 3 0 3
ZSBM411 Hasat ve Harman Makinaları 2 2 3
ZSBM412 İmalat Yöntemleri 2 2 3
ZSBM414 Küçük Toprak Barajlar 3 0 3
ZSBM415 Mesleki İngilizce I 3 0 3
ZSBM417 Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında Yabancı Ot Mücadelesi 3 0 3
ZSBM420 Sera Projeleme 2 2 3
ZSBM421 Su Çıkarma Makinaları 3 0 3
ZSBM425 Sulama Teknolojileri 3 0 3
ZSBM424 Su Stratejileri ve Yasaları 3 0 3
ZSBM426 Tarım Traktörleri 2 2 3
ZSBM429 Ürün Kurutma Teknolojisi 2 2 3
ZSBM430 Yapı Statiği 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fra.Dil.Ed.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBM402 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZBM404 Enerji Yönetimi 1 2 5
ZBM408 Su Kaynaklarının Planlanması 1 2 4
ZBM406 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 4
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 15
ZSBM401 Arazi Toplulaştırması 3 0 3
ZSBM402 Betonarme 3 0 3
ZSBM403 Biyogaz Üretim Teknolojisi 2 2 3
ZSBM404 Biyokütle Gazlaştırma Teknolojileri ve Tasarımı 2 2 3
ZSBM405 Biyosistemler İçin Mekanizasyon Seçimi ve Model Planlaması 3 0 3
ZSBM406 Drenaj Sistemlerinin Tasarımı 3 0 3
ZSBM407 Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları 3 0 3
ZSBM408 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri 2 2 3
ZSBM409 Görüntü İşleme Teknolojisi 3 0 3
ZSBM410 Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı 2 2 3
ZSBM411 Hasat ve Harman Makinaları 2 2 3
ZSBM412 İmalat Yöntemleri 2 2 3
ZSBM413 İnşaat Çizim Tekniği 2 2 3
ZSBM414 Küçük Toprak Barajlar 3 0 3
ZSBM415 Mesleki İngilizce I 3 0 3
ZSBM416 Mesleki İngilizce II 3 0 3
ZSBM417 Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında Yabancı Ot Mücadelesi 3 0 3
ZSBM418 Rekreasyon Alanlarında Sulama 3 0 3
ZSBM419 Rüzgar Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri 2 2 3
ZSBM420 Sera Projeleme 2 2 3
ZSBM421 Su Çıkarma Makinaları 3 0 3
ZSBM425 Sulama Teknolojileri 3 0 3
ZSBM423 Su Sağlama 3 0 3
ZSBM424 Su Stratejileri ve Yasaları 3 0 3
ZSBM427 Tarımsal Yapıların Tasarımı 2 2 3
ZSBM426 Tarım Traktörleri 2 2 3
ZSBM429 Ürün Kurutma Teknolojisi 2 2 3
ZSBM430 Yapı Statiği 3 0 3
Toplam AKTS: 30