Tarımsal Biyoteknoloji Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I İzlence 2 0 2
ZTB105 Botanik İzlence 2 2 4
ZTB101 Ekonomi İzlence 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
ZTB117 İstatistik İzlence 2 2 3
KRYP01 Kariyer Planlama İzlence 1 0 2
KMY105 Kimya 2 2 3
MAT001 Matematik İzlence 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II İzlence 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTBT102 Laboratuvar Teknikleri İzlence 2 2 5
ZTB124 Mesleki Etik İzlence 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
ZTB103 Zooloji İzlence 2 0 3
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO225 Araştırma ve Deneme Metotları İzlence 2 2 5
ZTB205 Bitki Fizyolojisi İzlence 2 2 4
ZTB215 Biyokimya İzlence 3 0 4
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTBT203 Genel Mikrobiyoloji İzlence 2 2 5
ZTBT201 Hücre Biyolojisi İzlence 2 0 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği İzlence 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZMO201 Bitki Koruma İzlence 2 2 3
ZTB214 Hayvan Fizyolojisi İzlence 2 2 5
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTM102 Ölçme Bilgisi İzlence 1 2 3
ZMO212 Tarla Bitkileri İzlence 2 2 3
ZTB115 Teknik Resim İzlence 1 2 3
ZTB204 Temel Genetik İzlence 3 0 5
ZMO211 Zootekni İzlence 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 EK Sınav
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO225 Araştırma ve Deneme Metotları 2 2 5
Toplam AKTS: 5
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT307 Bitki Hücre Doku Kültürü İzlence 2 2 5
ZTBT305 Bitki Islahı İzlence 2 2 5
ZTBT301 Moleküler Biyoloji İzlence 2 2 5
ZTBT303 Moleküler Genetik İzlence 3 0 4
ZTBT309 Sitogenetik ve Uygulamaları İzlence 2 2 5
Seçmeli 3. SINIF -GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) İzlence 3 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji) İzlence 3 0 3
ZSTBT311 Biyogüvenlik İzlence 2 0 3
ZSTBT313 Çevre Biyoteknolojisi İzlence 3 0 3
ZSTBT315 Gıda Bilimi ve Teknolojisi İzlence 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 316 Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA303 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA307 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) 2 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT310 Bitki Biyoteknolojisi İzlence 2 2 4
ZTBT302 Genetik Mühendisliği İzlence 2 2 4
ZTBT308 Hayvanlarda Hücre Kültürü İzlence 2 2 4
ZTBT306 Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi İzlence 3 0 3
ZTBT304 Mikrobiyal Biyoteknoloji İzlence 2 2 4
Staj01 Staj İzlence 0 2 5
Seçmeli 3.SINIF -BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) İzlence 3 0 3
ZSTBT318 Arı Yetiştiriciliğinde Biyoteknolojik Uygulamalar İzlence 3 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji) İzlence 3 0 3
ZSTBT316 Mikrobiyal Genetik İzlence 3 0 3
ZSTBT314 PCR´a Dayalı Genetik Analiz Teknikleri 2 2 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTO109 Organik Atıkların Gübre Değeri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
TAB 319 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 EK Sınav
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT307 Bitki Hücre Doku Kültürü 2 2 5
ZTBT305 Bitki Islahı 2 2 5
ZTBT308 Hayvanlarda Hücre Kültürü 2 2 4
ZTBT306 Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi 3 0 3
Toplam AKTS: 17
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT407 Bitirme Tezi I İzlence 0 2 2
ZTBT403 Biyoinformatik İzlence 2 2 5
ZTBT409 Enzim Teknolojisi İzlence 2 2 4
ZTBT405 Hayvan Islahı İzlence 3 0 5
ZTBT401 Kantitatif Genetik İzlence 3 0 5
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 6
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları İzlence 2 0 3
ZSTBT421 Fermente Ürünler Teknolojisi İzlence 3 0 3
ZSTBT417 Genomik ve Proteomik İzlence 3 0 3
ZSTBT413 Hayvan Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT420 Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ve Genom Düzenleme İzlence 3 0 3
ZSTBT415 Moleküler Fitopatoloji İzlence 3 0 3
ZSTBT419 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji İzlence 3 0 3
Toplam AKTS: 27

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT408 Bitirme Tezi II İzlence 0 2 2
ZTBT404 Biyoteknolojide Güncel Tanımlama Yöntemleri İzlence 2 2 4
ZTBT406 Hayvan Biyoteknolojisi İzlence 3 0 5
ZTBT402 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi İzlence 2 2 5
ZTM405 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım İzlence 3 0 5
Seçmeli 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 9
ZSTBT410 Bitki Islahında Biyoteknolojik Yöntemler İzlence 3 0 3
ZSTBT412 Bitki Stres Fizyolojisine Biyoteknolojik Yaklaşımlar İzlence 3 0 3
ZSTBT414 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar İzlence 3 0 3
ZSTBT420 Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ve Genom Düzenleme İzlence 3 0 3
ZSTBT416 Moleküler Belirteçler ve Uygulamaları İzlence 3 0 3
Seçmeli YENİ- 4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ ÜNİVERSİTE SEÇMELİ() 4
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları İzlence 2 0 4
Toplam AKTS: 34

2022-2023 EK Sınav
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT403 Biyoinformatik 2 2 5
ZTBT404 Biyoteknolojide Güncel Tanımlama Yöntemleri 2 2 4
ZTBT405 Hayvan Islahı 3 0 5
ZTBT401 Kantitatif Genetik 3 0 5
Seçmeli TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER() 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 3
Seçmeli TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİSİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ() 8
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 3
Toplam AKTS: 30