Tarımsal Biyoteknoloji Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
ZTB117 İstatistik 2 2 3
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY105 Kimya 2 2 3
MAT001 Matematik 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTBT102 Laboratuvar Teknikleri 2 2 5
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
ZTB103 Zooloji 2 0 3
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO225 Araştırma ve Deneme Metotları 2 2 5
ZTB205 Bitki Fizyolojisi 2 2 4
ZTB215 Biyokimya 3 0 4
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTBT203 Genel Mikrobiyoloji 2 2 5
ZTBT201 Hücre Biyolojisi 2 0 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZTB214 Hayvan Fizyolojisi 2 2 5
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZMO212 Tarla Bitkileri 2 2 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
ZTB204 Temel Genetik 3 0 5
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT307 Bitki Hücre Doku Kültürü 2 2 5
ZTBT305 Bitki Islahı 2 2 5
ZTBT301 Moleküler Biyoloji 2 2 5
ZTBT303 Moleküler Genetik 3 0 4
ZTBT309 Sitogenetik ve Uygulamaları 2 2 5
Seçmeli 3. SINIF -GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTBT311 Biyogüvenlik 2 0 3
ZSTBT313 Çevre Biyoteknolojisi 3 0 3
ZSTBT315 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması (Gıda Mühendisliği) 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 311 Üzüm Kalite Kriterleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT310 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 4
ZTBT302 Genetik Mühendisliği 2 2 4
ZTBT308 Hayvanlarda Hücre Kültürü 2 2 4
ZTBT306 Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi 3 0 3
ZTBT304 Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 4
Staj01 Staj 0 2 5
Seçmeli 3.SINIF -BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTBT318 Arı Yetiştiriciliğinde Biyoteknolojik Uygulamalar 3 0 3
ZSTBT312 Bitki Ekofizyolojisine Giriş 3 0 3
ZSTBT316 Mikrobiyal Genetik 3 0 3
ZSTBT314 PCR´a Dayalı Genetik Analiz Teknikleri 2 2 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE304 Avrupa Birliği ve Türkiye Tarım Politikaları(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 3 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
TAB 319 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK344 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT407 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZTBT403 Biyoinformatik 2 2 5
ZTBT409 Enzim Teknolojisi 2 2 4
ZTBT405 Hayvan Islahı 3 0 5
ZTBT401 Kantitatif Genetik 3 0 5
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 6
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT421 Fermente Ürünler Teknolojisi 3 0 3
ZSTBT417 Genomik ve Proteomik 3 0 3
ZSTBT413 Hayvan Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT415 Moleküler Fitopatoloji 3 0 3
ZSTBT419 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 3 0 3
Toplam AKTS: 27

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTBT408 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZTBT404 Biyoteknolojide Güncel Tanımlama Yöntemleri 2 2 4
ZTBT406 Hayvan Biyoteknolojisi 3 0 5
ZTBT402 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi 2 2 5
ZTM405 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 9
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 4
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT410 Bitki Islahında Biyoteknolojik Yöntemler 3 0 3
ZSTBT412 Bitki Stres Fizyolojisine Biyoteknolojik Yaklaşımlar 3 0 3
ZSTBT414 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 3
ZSTBT420 Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ve Genom Düzenleme 3 0 3
ZSTBT418 Moleküler Sitogenetik 2 2 3
Toplam AKTS: 30