Biyosistem Mühendisliği Ders Kataloğu

1. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BYO002 Biyoloji 2 2 5
BM 107 Biyosistem Mühendisliğnin Temelleri 2 0 2
FZK002 Fizik 3 0 3
BM 105 İklim Bilgisi 2 0 3
KMY002 Kimya 2 2 5
MAT101 Matematik I 3 0 3
TO 111 Toprak Bilgisi 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
BM 108 Çevre Bilimi ve Teknolojisi 2 0 3
BM 104 Enformatik ve Bilgisayar Programlama 2 2 5
TE 104 Genel Ekonomi 2 0 3
BM 110 Hayvansal Üretim 3 0 3
BM 106 Mühendislik Matematiği 3 0 3
TRS007 Teknik Resim 1 2 3
BM302 Temel Elektrik ve Elektronik 1 2 4
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
MAT102 Matematik II 3 0 3
Toplam AKTS: 3
2. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM 205 Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) 1 2 3
BM 209 Bitki Fizyolojisi 2 0 5
BM 211 Bitkisel Üretim 2 2 4
DFD004 Diferansiyel Denklemler 3 0 4
BM221 Hidroloji 1 2 4
IST001 İstatistik 1 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
BM219 Malzeme Bilgisi 2 2 4
BM 213 Mikrobiyoloji 2 0 2
BM 301 Mühendislikte Hassas Ölçüm Teknikleri 2 2 5
BM 215 Statik 2 0 3
TO 211 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 2 2 4
YDİ113 Yabancı Dil III (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 46

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM206 Akışkanlar Mekaniği 2 2 5
BM224 Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) 2 2 5
BM222 Biyosistemde Güç Sistemleri ve Makinalar 1 2 4
BM214 Dinamik 1 2 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
BM204 Mukavemet 2 0 3
BM220 Mühendislik Topoğrafyası 2 2 4
BM218 Tarım Makinaları İlkeleri I 2 2 4
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM315 Endüstriyel Pünomatik ve Hidrolik 1 2 3
GM301 Gıda İşlem Mühendisliği 1 2 3
BM307 Hidroloji 1 2 3
BM303 İçsel Tarım Makinaları 2 2 5
BM313 Sulamanın Temel İlkeleri 3 0 5
BM301 Termodinamik ve Isı Transferi 1 2 3
TO301 Toprak Fiziği 1 2 3
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 9
SBM318 Bitkisel Üretimde Enerji Planlaması 3 0 5
SBM319 Hidrolik 3 0 5
SBM320 İnşaat Malzeme Bilgisi 3 0 5
SBM321 Kırsal Yerleşim Tekniği 3 0 5
SBM322 Makine Elemanları 3 0 5
SBM315 Mühendislik Akustiği ve Gürültü Denetimi 3 0 5
SBM316 Su Kalitesi 3 0 5
SBM328 Tavukçulukta Mekanizasyon 3 0 5
SBM324 Toprak İşleme Sistemleri ve Makinaları 3 0 5
SBM325 Ürün Depolama Yapılarının Tasarımı 3 0 5
SBM326 Yakıtlar ve Yanma 3 0 5
SBM327 Zemin Mekaniği 3 0 5
Toplam AKTS: 34

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM306 Biyosistemde Güç Sistemleri ve Makinalar 2 2 5
BM314 Biyosistemde Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
BM310 Dışsal Tarım Makinaları 1 2 4
BM312 Drenaj 2 0 2
BM304 Sistem Analizi 2 0 2
STJ601 Staj 0 0 2
BM308 Tarımsal Yapıların Planlanması 3 0 5
BM302 Temel Elektrik ve Elektronik 1 2 4
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 9
SBM333 Ergonomi ve İş Güvenliği 2 0 4
SBM334 Hayvan Barınaklarının Planlanması 2 0 4
SBM336 Hayvansal Üretimde Enerji Planlaması 1 2 4
SBM335 Hayvansal Üretim Makineleri 1 2 4
SBM338 Seralarda Yapım Tekniği 2 0 4
SBM339 Sulama Şebekelerinde İşletme ve Yönetim 2 0 4
SBM340 Tarımda Robot Uygulamaları 2 0 4
SBM341 Tarımsal Mücadelede Akıllı Püskürtme Teknikleri 2 0 4
SBM342 Tarımsal Üretimde İklimlendirme ve Soğutma 1 2 4
SBM343 Toprak Su Yapıları 2 0 4
Toplam AKTS: 35
4. Sınıf

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM 401 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri 1 2 4
BM 403 Biyosistem Mühendisliğinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 2 5
SBM404 Mezuniyet Çalışması I 2 0 4
BM 405 Sulama Sistemlerinin Tasarımı 1 2 4
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SOSYAL SEÇMELİ DERSLERİ() 0
STE 336 Aile Ekonomisi 2 0 3
STE 339 İktisada Giriş 2 0 3
STE 313 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 3
STE 340 Köy Sosyolojisi 2 0 3
GM 321 Mantık 2 0 3
GM 318 Sosyoloji 2 0 3
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 9
SBM432 Arazi Toplulaştırması 3 0 5
SBM433 Betonarme 3 0 5
SBM435 Biyosistemler İçin Mekanizasyon Seçimi ve Model Planlaması 3 0 5
SBM437 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri 2 2 5
SBM439 Hassas Tarım 3 0 5
SBM440 İmalat Yöntemleri 2 2 5
SBM410 Küçük Toprak Barajlar 3 0 5
SBM412 Sera Projeleme 2 2 5
SBM413 Su Sağlama 3 0 5
SBM416 Ürün Kurutma Teknolojisi 2 2 5
Toplam AKTS: 26

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BM 402 Arazi ve Su Kaynaklarının Planlanması 1 2 5
BM 408 Mezuniyet Çalışması II 2 0 5
BM 404 Otomatik Kontrol 1 2 5
BM 406 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1 2 5
Seçmeli BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 9
SBM418 Güneş Enerjisi Sistemleri ve Tasarımı 2 2 5
SBM419 Hasat ve Harman Makinaları 2 2 5
SBM420 İnşaat Çizim Tekniği 2 2 5
LMİ114 Mesleki İngilizce II 3 0 5
SBM422 Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında Yabancı Ot Mücadelesi 3 0 5
SBM423 Rekreasyon Alanlarında Sulama 3 0 5
SBM425 Su Çıkarma Makinaları 3 0 5
SBM427 Su Stratejileri ve Yasaları 3 0 5
SBM430 Tarımsal Yapıların Tasarımı 2 2 5
SBM429 Tarım Traktörleri 2 2 5