Zootekni Ders Kataloğu

Hazırlık

2010 - 2011 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
HAZ001 Hazırlık(İngilizce)(Yıllık) 30 0 30
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
HAZ001 Hazırlık(İngilizce)(Yıllık) 30 0 30
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
HAZ001 Hazırlık(İngilizce)(Yıllık) 30 0 30
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Tek Ders(Bahar)
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
HAZ001 Hazırlık(İngilizce)(Yıllık) 30 0 30
Toplam AKTS: 30
1. Sınıf

2010 - 2011 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
OZD103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
TB 101 Fizik I 2 2 4
TB 103 Kimya 2 2 4
TB 103 Kimya 2 2 5
TB 103 Kimya 2 2 4
TB 107 Matematik 3 0 3
GZM203 Teknik Resim 2 2 4
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 4
OZD101 Türk Dili I 2 0 2
OZD105 Yabancı Dil I 2 0 2
TB 109 Zooloji 2 2 4
Toplam AKTS: 38

2010 - 2011 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
OZD104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
GZM116 Besleme Biyokimyası 3 0 4
GZM204 Genel Mikrobiyoloji 1 2 3
TB 118 Genetik 3 0 4
GZM 104 İstatistik 2 2 4
PM 110 Peyzaj Mimarlığı 1 2 4
GZM106 Toprak Bilgisi 2 2 5
OZD102 Türk Dili II 2 0 2
OZD106 Yabancı Dil II 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Tek Ders(Bahar)
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
OZD103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
OZD104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
GZM116 Besleme Biyokimyası 3 0 4
TB 101 Fizik I 2 2 4
GZM204 Genel Mikrobiyoloji 1 2 3
TB 118 Genetik 3 0 4
GZM 104 İstatistik 2 2 4
TB 103 Kimya 2 2 5
TB 107 Matematik 3 0 3
PM 110 Peyzaj Mimarlığı 1 2 4
GZM203 Teknik Resim 2 2 4
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 4
GZM106 Toprak Bilgisi 2 2 5
OZD101 Türk Dili I 2 0 2
OZD102 Türk Dili II 2 0 2
OZD105 Yabancı Dil I 2 0 2
OZD106 Yabancı Dil II 2 0 2
TB 109 Zooloji 2 2 4
Toplam AKTS: 60
2. Sınıf

2010 - 2011 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GZM209 Bitki Koruma 2 2 5
TYS205 Hayvan Barınaklarının Planlanması 2 2 7
TM413 Hayvancılıkta Mekanizasyon ve Otomasyon 2 2 7
GM401 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 6
GZM215 Zootekni 2 2 5
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GZM214 Araştırma ve Deneme Metotları 1 2 4
GZM216 Bahçe Bitkileri 2 2 5
ZO202 Hayvan Besleme İlkeleri 2 2 6
TAB208 Otlatma Yönetimi ve Yem Bitkileri 2 2 6
GZM222 Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 2 4
GZM218 Tarla Bitkileri 2 2 5
GZM218 Tarla Bitkileri 2 2 5
Toplam AKTS: 35

2010 - 2011 Tek Ders(Bahar)
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
GZM214 Araştırma ve Deneme Metotları 1 2 4
GZM216 Bahçe Bitkileri 2 2 5
GZM209 Bitki Koruma 2 2 5
TYS205 Hayvan Barınaklarının Planlanması 2 2 7
ZO202 Hayvan Besleme İlkeleri 2 2 6
TM413 Hayvancılıkta Mekanizasyon ve Otomasyon 2 2 7
TAB208 Otlatma Yönetimi ve Yem Bitkileri 2 2 6
GM401 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 6
GZM222 Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 2 4
GZM218 Tarla Bitkileri 2 2 5
GZM215 Zootekni 2 2 5
Toplam AKTS: 60
3. Sınıf

2010 - 2011 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZO307 Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 6
ZO303 Hayvancılıkta Laboratuvar Analiz Teknikleri 2 2 6
ZO305 Hayvansal Üretimde Sağlık Koruma 2 0 2
ZO309 Hayvansal Üretim ve Çevre Koruma 2 0 3
ZO301 Moleküler Genetik 1 2 4
ZO311 Özel Zootekni I 2 2 6
Toplam AKTS: 27

2010 - 2011 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZO304 Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma 2 0 2
ZO308 Et Üretimi ve Karkas Değerlendirme 1 2 3
ZO310 Hayvan Davranışları ve Refahı 2 0 2
ZO302 Kümes Hayvanları Yetiştirme 2 2 5
ZO314 Özel Zootekni 2 2 6
ZO306 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 1 2 2
ZO312 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 2 2 5
Toplam AKTS: 25

2010 - 2011 Tek Ders(Bahar)
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZO304 Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma 2 0 2
ZO308 Et Üretimi ve Karkas Değerlendirme 1 2 3
ZO307 Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 6
ZO303 Hayvancılıkta Laboratuvar Analiz Teknikleri 2 2 6
ZO310 Hayvan Davranışları ve Refahı 2 0 2
ZO305 Hayvansal Üretimde Sağlık Koruma 2 0 2
ZO309 Hayvansal Üretim ve Çevre Koruma 2 0 3
ZO302 Kümes Hayvanları Yetiştirme 2 2 5
ZO301 Moleküler Genetik 1 2 4
ZO314 Özel Zootekni 2 2 6
ZO311 Özel Zootekni I 2 2 6
ZO306 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 1 2 2
ZO312 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 2 2 5
Toplam AKTS: 52
4. Sınıf

2010 - 2011 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZO413 Hayvancılıkta Veri İşleme ve Bilgisayar Uygulamaları 1 2 3
ZO405 Hayvan Islahı I 1 2 4
ZO409 Karma Yem Teknolojisi 1 2 3
ZO407 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 5
ZO403 Kümes Hayvanları Besleme 2 2 5
ZO411 Ruminant Besleme 2 2 4
Seçmeli Zootekni Bölümü4. Sınıf 2010 - 2011 Güz Yarıyılı Seçmeli Grubu(Seçmeli Grubundan Genel Toplamda 30 Aktsyi Geçmiyecek Şekilde Ders Alabilirsiniz.) 6
ZOS105 Balık Besleme ve Yemleme Teknolojisi 1 2 3
ZOS103 Balık Üretimi 1 2 3
ZOS113 Çiftlik Hayvanlarının Değerlendirmesi ve 1 2 3
ZOS115 Ev ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 1 2 3
ZOS123 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme 1 2 3
ZOS119 İstatistik Paket Programları ile İstatistiksel Analizleri 1 2 3
ZOS121 Moleküler Genetik Verilen İstatistiksel Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 1 2 3
ZOS111 Organik Hayvansal Üretim 1 2 3
ZOS117 Populasyon Genetiği 1 2 3
ZOS109 Ruminant Besleme Yemleme Sistemleri ve Besleme Programlarının Hazırlanması 1 2 3
ZOS107 Silo Yemleri ve Silolama 1 2 3
ZOS101 Yem Katkı Maddeleri 1 2 3
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZO416 Arı Yetiştirme 1 2 3
ZO418 Bilimsel Çalışma Yazım ve Sunuş Teknikle 2 0 4
ZO410 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 4
ZO414 Hayvancılık Endüstrisi 1 2 3
ZO402 Hayvancılıkta Projelendirme Teknikleri 1 2 3
ZO408 Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması 1 2 2
ZO412 Hayvan Islahı II 1 2 4
ZO406 Rasyon Hazırlama Teknikleri 1 2 4
Seçmeli Zootekni Bölümü4. Sınıf 2010 - 2011 Bahar Yarıyılı Seçmeli Grubu(Seçmeli Grubundan Genel Toplamda 30 Aktsyi Geçmiyecek Şekilde Ders Alabilirsiniz.) 3
ZOS116 At Yetiştirme 1 2 3
ZOS120 Hayvancılıkta Kullanılan Moleküler Genetik Yöntemler ve Uygulamalar 1 2 3
ZOS122 Kalite-Standartizasyon ve İstatistik 1 2 3
ZOS118 Kantitatif Genetik 1 2 3
ZOS112 Keçi Yetiştiriciliği 1 2 3
ZOS114 Kürk Hayvanları Üretim Teknolojisi 1 2 3
ZOS110 Ruminantlarda Besleme Hastalıkları 1 2 3
ZOS108 Ruminantlarda Besleme ve Süt Kompozisyonu Arasındaki İlişkiler 1 2 3
ZOS106 Tavukçulukta Damızlıkların Bakımı ve Kuluçka 1 2 3
ZOS104 Yem Kanun ve Uygulamaları 1 2 3
ZOS102 Yem Mikroskopisi Teknikleri 1 2 3
Toplam AKTS: 30

2010 - 2011 Tek Ders(Bahar)
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZO416 Arı Yetiştirme 1 2 3
ZO418 Bilimsel Çalışma Yazım ve Sunuş Teknikle 2 0 4
ZO410 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 4
ZO414 Hayvancılık Endüstrisi 1 2 3
ZO402 Hayvancılıkta Projelendirme Teknikleri 1 2 3
ZO413 Hayvancılıkta Veri İşleme ve Bilgisayar Uygulamaları 1 2 3
ZO408 Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması 1 2 2
ZO405 Hayvan Islahı I 1 2 4
ZO412 Hayvan Islahı II 1 2 4
ZO409 Karma Yem Teknolojisi 1 2 3
ZO407 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 5
ZO403 Kümes Hayvanları Besleme 2 2 5
ZO406 Rasyon Hazırlama Teknikleri 1 2 4
ZO411 Ruminant Besleme 2 2 4
Seçmeli ()
ZOS116 At Yetiştirme 1 2 3
ZOS105 Balık Besleme ve Yemleme Teknolojisi 1 2 3
ZOS103 Balık Üretimi 1 2 3
ZOS113 Çiftlik Hayvanlarının Değerlendirmesi ve 1 2 3
ZOS115 Ev ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 1 2 3
ZOS120 Hayvancılıkta Kullanılan Moleküler Genetik Yöntemler ve Uygulamalar 1 2 3
ZOS123 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme 1 2 3
ZOS119 İstatistik Paket Programları ile İstatistiksel Analizleri 1 2 3
ZOS122 Kalite-Standartizasyon ve İstatistik 1 2 3
ZOS118 Kantitatif Genetik 1 2 3
ZOS112 Keçi Yetiştiriciliği 1 2 3
ZOS114 Kürk Hayvanları Üretim Teknolojisi 1 2 3
ZOS121 Moleküler Genetik Verilen İstatistiksel Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi 1 2 3
ZOS111 Organik Hayvansal Üretim 1 2 3
ZOS117 Populasyon Genetiği 1 2 3
ZOS109 Ruminant Besleme Yemleme Sistemleri ve Besleme Programlarının Hazırlanması 1 2 3
ZOS110 Ruminantlarda Besleme Hastalıkları 1 2 3
ZOS108 Ruminantlarda Besleme ve Süt Kompozisyonu Arasındaki İlişkiler 1 2 3
ZOS107 Silo Yemleri ve Silolama 1 2 3
ZOS106 Tavukçulukta Damızlıkların Bakımı ve Kuluçka 1 2 3
ZOS104 Yem Kanun ve Uygulamaları 1 2 3
ZOS101 Yem Katkı Maddeleri 1 2 3
ZOS102 Yem Mikroskopisi Teknikleri 1 2 3
Toplam AKTS: 51