Zootekni Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I İzlence 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB127 Ekoloji İzlence 2 0 3
ZTB101 Ekonomi İzlence 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
KRYP01 Kariyer Planlama İzlence 1 0 2
KMY105 Kimya 2 2 3
MAT001 Matematik İzlence 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı İzlence 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZZO104 Anatomi İzlence 3 0 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II İzlence 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZZO102 Genel Mikrobiyoloji İzlence 2 2 4
ZTB124 Mesleki Etik İzlence 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi İzlence 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
ZTB107 Zooloji 2 0 4
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZTB215 Biyokimya İzlence 3 0 4
ZZO203 Hayvan Besleme İlkeleri İzlence 3 0 3
ZZO201 Hayvan Yetiştirme İlkeleri İzlence 3 0 3
ZTB201 İstatistik İzlence 2 2 5
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZZO205 Laboratuvar Analiz Teknikleri İzlence 2 2 3
ZTM201 Malzeme Bilimi İzlence 2 0 2
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZTB115 Teknik Resim İzlence 1 2 3
ZTM211 Termodinamik İzlence 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZMO201 Bitki Koruma İzlence 2 2 3
ZTB216 Hayvan Fizyolojisi İzlence 2 2 4
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTB113 Meteoroloji İzlence 2 0 3
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZMO210 Tarım Ekonomisi ve İşlet. İzlence 3 0 3
ZMO212 Tarla Bitkileri İzlence 2 2 3
ZTM206 Temel Genetik İzlence 3 0 4
ZZO202 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama İzlence 3 0 2
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO225 Araştırma ve Deneme Metotları İzlence 2 2 5
ZZO301 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme İzlence 3 0 3
ZZO311 Hayvan Barınaklarının Planlanması İzlence 2 2 3
ZZO303 Kümes Hayvanları Yetiş. İzlence 3 0 3
ZZO307 Özel Zootekni I İzlence 2 2 4
ZZO305 Sindirim Fizyolojisi ve Metabolizma İzlence 3 0 3
ZZO309 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi İzlence 3 0 3
Seçmeli ZOOTEKNİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ(BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSZO303 At Yetiştirme İzlence 3 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi İzlence 3 0 3
ZSZO311 Hayvancılık Endüstrisi İzlence 3 0 3
ZSZO309 Hayvan Davranışları ve Refahı İzlence 3 0 3
ZSZO301 Kantitatif Genetik İzlence 3 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim İzlence 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması İzlence 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 316 Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA303 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA307 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZMO304 Çayır Mera ve Yem Bitkileri İzlence 2 2 3
ZMO302 Et ve Süt Bilimi Teknolojisi İzlence 2 2 3
ZZO302 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme İzlence 3 0 3
ZZO306 Kümes Hayvanları Besleme İzlence 3 0 3
ZZO304 Moleküler Genetik 3 0 4
ZZO308 Özel Zootekni II İzlence 2 2 3
Staj01 Staj İzlence 0 2 5
Seçmeli YENİ-3.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi 3 0 3
ZSZO308 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme 3 0 3
ZSZO302 Hayvan Ekolojisi İzlence 3 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim İzlence 3 0 3
ZSZO304 Su Ürünleri ve Yetiştirme 3 0 3
ZSZO306 Tek Mideli Hayvanların Beslenmesi İzlence 3 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTO109 Organik Atıkların Gübre Değeri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
TAB 319 Organik Tarım(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 3 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) 2 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZZO413 Bitirme Tezi I İzlence 0 2 2
ZZO407 Hayvancılıkta Mekanizasyon ve Otomasyon İzlence 2 2 3
ZZO401 Hayvan Islahı I İzlence 2 2 4
ZZO411 Hayvan. İşlet. Muhasebe İzlence 2 2 3
ZZO409 Hayvan Sağlığı ve Refahı İzlence 3 0 3
ZZO405 Rasyon Hazırlama I İzlence 2 2 3
ZZO403 Ruminant Besleme İzlence 3 0 3
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ(BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 6
ZSZO407 Damızlık Üretimi ve Kuluçka Yönetimi İzlence 3 0 3
ZSZO413 Hayvan Beslemede Son Gelişmeler İzlence 3 0 3
ZSZO411 Keçilerin Beslenmesi İzlence 3 0 3
ZSZO417 Mesleki İngilizce İzlence 3 0 3
ZSZO403 Mezbahacılığa Giriş İzlence 3 0 3
ZSZO401 Ruminant Beslemede Yemleme Sistemleri İzlence 3 0 3
Toplam AKTS: 27

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ZZO406 Arı Yetiştirme İzlence 1 2 3
ZZO412 Bitirme Tezi II İzlence 0 2 2
ZZO408 Hayvancılıkta Projelendirme Teknikleri İzlence 2 2 3
ZZO402 Hayvan Islahı II İzlence 2 2 3
ZZO404 Karma Yem Teknolojisi İzlence 1 2 2
ZZO410 Rasyon Hazırlama II İzlence 2 2 3
ZTM408 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım İzlence 3 0 5
Seçmeli YENİ-4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 9
ZSZO406 Karma Yem Sanayii ve Yem Mevzuatı 3 0 3
ZSZO410 Moleküler Genetik Laboratuvar Uygulamaları 3 0 3
ZSZO414 Robotik Hayvancılık İzlence 3 0 3
ZSZO404 Silo Yemleri ve Silolama İzlence 3 0 3
ZSZO416 Süt Sığırlarında Besleme Stratejileri İzlence 3 0 3
ZSZO408 Yem Katkı Maddeleri İzlence 3 0 3
ZSZO402 Yem Mikroskopisi İzlence 3 0 3
Toplam AKTS: 30