Ziraat Fakültesi

  

Kıymeti aday öğrenciler,

 

Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi varlığının % 3’ünü ve ülke nüfusunun % 18’ini oluşturmaktadır. Ekilebilir alanlarının çok oluşu ile büyük bir tarım potansiyeline sahip olmakla birlikte, geçen son 20-25 yıldır artan sanayi yatırımlarıyla da ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ise böyle bir bölgede faaliyet gösteren tek Tarımsal Yükseköğretim Kurumudur.
Ziraat Fakültesi, tarım sektörü içerisinde çiftlikten sofraya kadar çok önemli ve geniş bir faaliyet alanı olan Ziraat Mühendisliği yükseköğretimini 30 yıldır sürmekte birlikte, günümüzde 9 farklı bölüm ve bunlara bağlı 20 ana bilim dalında lisans ve lisansüstü eğitimi yapmaktadır. Fakülte mesleki beceriye sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli, girişimcilik özelliklerine sahip ve ülke tarımının gelişimine katkı sağlayacak Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Biyosistem Mühendisleri yetiştirmektedir. Fakülte uygulamalı bir eğitimin gerektirdiği deneme ve demonstrasyon alanları ile tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunulmaktadır.
Her geçen gün önemini biraz daha iyi algıladığımız tarım, tüm toplumun ilgi odağında bulunan, yükselen bir meslektir. Artık gıda, tarım ve hayvancılık çok ama çok önemli ve bu sektörün çalışanlarını da çok özel kılmaktadır.
Başarı ve mutluluğu yakalamanız dileğimle, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU

 

 

 


Announcement Archive
TÜm ÖĞrencİlerİmİz Için 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemiçi Etkinlik Türlerinin Not Yüzde Dağılımları Tablosu Yayınlandı 2022-09-29

 Not % Dağılımları tablosu için tıklayınız. ... Read More...


1. Sinif ÖĞrencİlerİmİze YÖnelİk Oryantasyon Toplantisi Yapilacaktir 2022-09-28

... Read More...


Uzaktan Verİlecek Lİsans Derslerİnİn Lİstesİ (2022-2023) 2022-09-21

... Read More...


Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı 2022-09-14

... Read More...


7417 Sayili Af Kanunu Kapsaminda Yatay GeÇİŞ Yapmak İsteyenler İÇİn AÇiklama 2022-09-06

... Read More...