Ziraat Fakültesi
2024-05-13

Fakültemiz Zootekni Bölümü tarafından DSM-Firmenich Tesisine Teknik Gezi Düzenlendi. ZİDEK tarafından akredite olan bölümümüzün özellikle hayvan besleme ders uygulamaları ve sektörü öğrenciyle buluşturma, tecrübe paylaşımı amaçlı olarak geniş katılımlı olarak düzenlenen ve Öğretim Elemanları Prof. Dr. H. Ersin ŞAMLI, Prof. Dr. E. Kemal GÜRCAN, Doç. Dr. Levend COŞKUNTUNA, Doç.Dr. Aylin AĞMA OKUR, Dr. Öğr. Üyesi Cemal POLAT, Araş. Gör. Kadir ERTEN’in ve bölüm öğrencilerinin katılımıyla DSM-Firmenich firmasının Gebze tesislerine 07.05.2024 tarihinde bir bilimsel/teknik gezi düzenlendi.

     Yapılan teknik gezi kapsamında öğrencilere ilk olarak kurumsal bir firmada çalışan teknik personel kendi kariyer geçmişi ve kariyer planlama konusunda öğrencilere tecrübelerini aktardı.

      Gezi kapsamında 11-10-2023 tarihinde yapılan dış paydaş toplantısında karar verilen öneriler de dikkate alınarak ve firmanın kendi prensipleri doğrultusunda öğrencilere iş güvenliği eğitimi, kalite kontrol ve güvence konularında ayrıntılı sunumlar yapılarak öğrenciler bu konularda bilgilendirildi. Sonrasında ise öğrencilerimize yapılan eğitim sunumları insan kaynakları ve işe alım süreçleri,  firmanın gelecek planlaması, hayvan yemlerinde katkı maddeleri sektöründe Ziraat Mühendisinin rolü, konularında bilgilendirme yapıldı. Bu sunumlar sonunda geri dönüş alabilmek adına öğrenciler bir değerlendirme sınavına alınarak başarıları değerlendirildi.

      Sonuç olarak öğrencilere beş farklı sunum ve sonrasında fabrikanın üretim ve laboratuvar imkanları gruplar halinde gösterildi. Laboratuvar turunun sonunda ayrıca bir NIR cihazında demo çalışması uygulaması yapıldı. Ayrıca yapılan sunumlar dışında fabrika çalışma prosesi, laboratuvar çalışma yöntemleri, yem katkı maddelerinde kalitenin belirlenmesi konularında bilgilendirme yapılan tur kapsamında soru cevap tekniği ile verildi. Ayrıca yapılan gezinin sonunda bir memnuniyet değerlendirme anketi yapılarak öğrencilerin yararlanma durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrencilerin yapılan bilimsel/teknik gezi hakkında % 100 memnun oldukları görüldü.  Öğrencilerimizin etkin katılımıyla düzenlenen bilimsel / teknik gezi sonunda öğrencilere katılım belgeleri verildi.