Ziraat Fakültesi
Zootekni Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY105 Kimya 2 2 3
MAT001 Matematik 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZZO104 Anatomi 3 0 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZZO102 Genel Mikrobiyoloji 2 2 4
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
ZTB107 Zooloji 2 0 4
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB215 Biyokimya 3 0 4
ZZO203 Hayvan Besleme İlkeleri 3 0 3
ZZO201 Hayvan Yetiştirme İlkeleri 3 0 3
ZTB201 İstatistik 2 2 5
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZZO205 Laboratuvar Analiz Teknikleri 2 2 3
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
ZTM211 Termodinamik 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZTB216 Hayvan Fizyolojisi 2 2 4
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTB113 Meteoroloji 2 0 3
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZMO210 Tarım Ekonomisi ve İşlet. 3 0 3
ZMO212 Tarla Bitkileri 2 2 3
ZTM206 Temel Genetik 3 0 4
ZZO202 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 3 0 2
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO225 Araştırma ve Deneme Metotları 2 2 5
ZZO301 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 3 0 3
ZZO311 Hayvan Barınaklarının Planlanması 2 2 3
ZZO303 Kümes Hayvanları Yetiş. 3 0 3
ZZO307 Özel Zootekni I 2 2 4
ZZO305 Sindirim Fizyolojisi ve Metabolizma 3 0 3
ZZO309 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 3 0 3
Seçmeli ZOOTEKNİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ(BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSZO303 At Yetiştirme 3 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi 3 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi 3 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi 3 0 3
ZSZO311 Hayvancılık Endüstrisi 3 0 3
ZSZO309 Hayvan Davranışları ve Refahı 3 0 3
ZSZO301 Kantitatif Genetik 3 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-BhBtk.) 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBB 311 Üzüm Kalite Kriterleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
KIMB320 Günlük Hayatımızda Kimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
UNİSEC301 Japoncaya Giriş(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MB201 Öğretim Teknolojileri(Spor Bil.Fak.-) 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO304 Çayır Mera ve Yem Bitkileri 2 2 3
ZMO302 Et ve Süt Bilimi Teknolojisi 2 2 3
ZZO302 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 3 0 3
ZZO306 Kümes Hayvanları Besleme 3 0 3
ZZO304 Moleküler Genetik 3 0 4
ZZO308 Özel Zootekni II 2 2 3
Staj01 Staj 0 2 5
Seçmeli YENİ-3.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSZO303 At Yetiştirme 3 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi 3 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi 3 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi 3 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi 3 0 3
ZSZO308 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme 3 0 3
ZSZO302 Hayvan Ekolojisi 3 0 3
ZSZO301 Kantitatif Genetik 3 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim 3 0 3
ZSZO304 Su Ürünleri ve Yetiştirme 3 0 3
ZSZO306 Tek Mideli Hayvanların Beslenmesi 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSTE304 Avrupa Birliği ve Türkiye Tarım Politikaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TAB 319 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK344 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
CMSB305 AB ve Türkiye’de Çevre Politikaları (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
İFS818 Arapça´ya Giriş(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
UNİSEC004 Besin Hijyeni(S.B.F-Bes.Diy.) 2 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 4
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İŞLB611 Finans Yönetimi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS808 Güncel İnanç Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
UNİSEC304 Japon Toplumu(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.(İ.Ö)) 4 0 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İFS815 Kuran´da Ana Konuları (İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS814 Kur’an Okuma ve Tecvid(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
UNİSEC007 NAMIK KEMAL(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ENMBS403 Rekabet Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS817 Siyer-i Nebi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
UNİSEC302 Temel Japonca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TÇE001 Türk Müziği(Türk Müziği Devlet Kons.-Çalgı Eğitimi) 3 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZZO413 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZZO407 Hayvancılıkta Mekanizasyon ve Otomasyon 2 2 3
ZZO401 Hayvan Islahı I 2 2 4
ZZO411 Hayvan. İşlet. Muhasebe 2 2 3
ZZO409 Hayvan Sağlığı ve Refahı 3 0 3
ZZO405 Rasyon Hazırlama I 2 2 3
ZZO403 Ruminant Besleme 3 0 3
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ(BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 6
ZSZO407 Damızlık Üretimi ve Kuluçka Yönetimi 3 0 3
ZSZO413 Hayvan Beslemede Son Gelişmeler 3 0 3
ZSZO411 Keçilerin Beslenmesi 3 0 3
ZSZO417 Mesleki İngilizce 3 0 3
ZSZO403 Mezbahacılığa Giriş 3 0 3
ZSZO401 Ruminant Beslemede Yemleme Sistemleri 3 0 3
ZSZO412 Sürü Yönetimi 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
KIMB320 Günlük Hayatımızda Kimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
UNİSEC301 Japoncaya Giriş(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MB201 Öğretim Teknolojileri(Spor Bil.Fak.-) 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZZO406 Arı Yetiştirme 1 2 3
ZZO412 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZZO408 Hayvancılıkta Projelendirme Teknikleri 2 2 3
ZZO402 Hayvan Islahı II 2 2 3
ZZO404 Karma Yem Teknolojisi 1 2 2
ZZO410 Rasyon Hazırlama II 2 2 3
ZTM408 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli YENİ-4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 9
ZSZO407 Damızlık Üretimi ve Kuluçka Yönetimi 3 0 3
ZSZO406 Karma Yem Sanayii ve Yem Mevzuatı 3 0 3
ZSZO411 Keçilerin Beslenmesi 3 0 3
ZSZO417 Mesleki İngilizce 3 0 3
ZSZO403 Mezbahacılığa Giriş 3 0 3
ZSZO410 Moleküler Genetik Laboratuvar Uygulamaları 3 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim 3 0 3
ZSZO414 Robotik Hayvancılık 3 0 3
ZSZO401 Ruminant Beslemede Yemleme Sistemleri 3 0 3
ZSZO404 Silo Yemleri ve Silolama 3 0 3
ZSZO416 Süt Sığırlarında Besleme Stratejileri 3 0 3
ZSZO408 Yem Katkı Maddeleri 3 0 3
ZSZO402 Yem Mikroskopisi 3 0 3
Toplam AKTS: 30