Ziraat Fakültesi

 

 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN KOMİSYONU

Prof.Dr.Ahmet İSTANBULLUOĞLU

Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Şefik KURULTAY

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. İsmet BAŞER

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Selçuk ALBUT

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Mustafa MİRİK

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yılmaz BAYHAN

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Ertan ATEŞ

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi