Ziraat Fakültesi

Bölümlerimiz


Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Biyosistem Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Ziraat Mühendisliği

Zootekni