Ziraat Fakültesi

Bölümlerimiz


Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Biyosistem Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Tarım Ekonomisi

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni