Ziraat Fakültesi

 

 

KURUM MİSYONU

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi ve özgün yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak, alanında donanımlı, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime ve eleştiriye açık insanlık yararına çalışacak bireyler yetiştirmek; akıl ve bilimin ışığında toplum yararına yeni bilim ve teknolojiler üreterek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak.

 

KURUM VİZYONU

Teknolojik altyapısıyla uygulamalı eğitim-öğretim ve bilgi odaklı araştırma faaliyetlerini benimseyen; insanlık ve doğa yararına hizmet eden gelecekten emin nesillere olanak sağlayan tercih edilen bir üniversite olmak.

 

 

BİRİM MİSYONU

Misyon (özgörev):

Tarım alanında sürdürülebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde bilim ve teknolojiyi kullanarak Ülkemizin ve bölgemizin öncelikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri göz önüne alarak nitelikli araştırmalar yapmak, kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmak, alanında donanımlı, çağdaş, yaratıcı, girişimci ve hoşgörülü bireyler yetiştirmektir.    

 

BİRİM VİZYONU

Vizyon (özgörüş): 

Çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanan, uygulamalı eğitime odaklı, ülkemiz tarımına yön veren ve bu alanda var olan sorunlara çözümler getiren, çevreye ve etik değerlere duyarlı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tanınır bir Fakülte olmak.