Ziraat Fakültesi

 

 

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİMİN MEVCUT DURUMU; TARIM SEKTÖRÜNE KATKILARI ÇALIŞTAYI

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

17 EKİM 2019 

TEKİRDAĞ

Çalıştay programı davetli konuşmacılar ve oturumlar için tıklayınız.

Çalıştay afişi için tıklayınız.

 

Çalıştay Sunumları (Yayımlanan sunumların sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir)

Davetli Konuşmacılar

 Dünya'da ve Türkiye'de Tarımsal Yükseköğretimin Değerlendirilmesi - Prof.Dr. İsmail Hakkı İNAN - NKÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ.

♦ Ülkemizde Tarımsal Yükseköğretimde Akreditasyon-Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU - ZİDEK Derneği Başkanı, Ankara.

♦ Tarımsal Ar-Ge, Kamu-Üniversite-Özel Sektör İşbirliği-Özkan KAYACAN - TAGEM Genel Müdürü, Ankara.

I. Oturum: Tarımsal Yükseköğretimin Mevcut Durumu ve Geleceği

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Murat YILDIRIM, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

♦ Türkiye'de Tarımsal Yükseköğretimin Nitelik ve Nicelik Sorunları ve Bunun Tarımsal Üretime Etkisi-Prof.Dr. Salih ÇELİK - NKÜ Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ.

 Ülkemizde Biyosistem Mühendisliği Eğitimi ve Mezunlarının Yetki Sorunu - Prof.Dr. Bahattin AKDEMİR - NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ.

♦ Ülkemizde Tarımsal Biyoteknoloji Eğitiminin Mevcut Durumu ve Sorunları - Prof.Dr. Mehmet DURAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Samsun.

♦ Endüstri 4.0 (Gıda 4.0) ve Gıda Mühendisliği Eğitimi - Prof.Dr. Zehra AYHAN - Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ.

II. Oturum: Tarım Sektörüne Katkılar ve Sektörün Beklentileri

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Bülent EKER, NKÜ NKUTEK Genel Müdürü

♦ Tarımda Verim ve Kalitenin Anahtarı : Bitki Besleme Sektörü - Metin ÖZYÜREK -GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul.

♦ Ziraat Mühendisi mi? Ziraatçı mı? - Prof.Dr. Türker SAVAŞ - Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ziraat FAkültesi Zootekni Bölümü, Çanakkale.

♦ Uluslararası Organizasyonda Çalışmayı Planlayan Ziraat Mühendislerinden Beklenen Nitelikler - Barbaros Hayrettin GÜLER - Syngenta Güney Avrupa Yabancıot Mücadele Ürünleri Yöneticisi

Tohumculuk Sektörünün Ziraat Mühendisliğinden Beklentileri - Dr. Cenk SARAÇOĞLU, Limagrain Tohum Türkiye Genel Müdürü

Tohumculuk Sektöründeki Gelişmeler, Yeni Trendler ve Yeni Kuşaktan Beklentiler - Erdem KARAUZ - MAY Tohum Pazarlama Direktörü