Ziraat Fakültesi

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak 1982 yılında kurulanTrakya Bölgesinde faaliyet gösteren ilk ve tek Tarımsal Yükseköğretim Kurumudur. Fakültemiz, 2006 yılında kurulan  Namık Kemal Üniversitesi'ne devredilmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetenin 6.maddesi ile üniversite adımız; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak tanımlanmıştır. 

Tarım sektörü içerisinde çiftlikten sofraya kadar çok önemli ve geniş bir faaliyet alanı olan Ziraat Mühendisliği öğretimini 36 yıldır sürmekte olan Ziraat Fakültesi, günümüzde 9 farklı bölüm ve bunlara bağlı 22 ana bilim dalında lisans ve lisansüstü eğitimi vermektedir. Lisans eğitimi alan öğrencilerimiz Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Biyosistem Mühendisliği ünvanları ile mezun olmaktadır.

Fakültemiz, Üniversitemizin toplumla bilgi paylaşımı sorumluluğu çerçevesinde düzenlediği her türlü etkinliklerde görev alarak, hizmetlerinin kalitesini arttırmıştır. Yeni kültür bitki çeşitlerini geliştirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde bulunmak suretiyle ülke ekonomisine katkılar sağlamıştır.

Fakültemiz, Dekanlık Binası (A Blok) ve B Blok olmak üzere iki ana binada eğitim hizmeti vermektedir.

Dekanlık Binasında, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü ve Zootekni Bölümü yer almaktadır. Ayrıca, ilgili bölümlerin öğrenci ve araştırma laboratuvarları, Fakülte Öğrenci İşleri Birimi ve Fakülte Baskı-Yayın Birimi, Fakülte Konferans salonu, anfi ve derslikler bulunmaktadır.

Fakültemiz B Blok Binasında, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü akademik birimleri, öğrenci ve araştırma laboratuvarları, anfiler ve derslikler bulunmaktadır. 

Ayrıca, Değirmenaltı Yerleşkesinin içerisinde Tarım Makinaları Atölyesi, Selektör Binası, Büyükbaş Hayvancılık Ünitesi olmak üzere Araştırma, Uygulama ve Üretim binalarımız mevcuttur. Yerleşke dışında, Fakültemiz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin Köseilyas mevkiinde kuruluş çalışmaları sürdürülmete olup, Küçükbaş (Koyunculuk) Ünitesi faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Rektörlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansının destekleri ile kurulmuş olan, faaliyete geçen Fakültemize bağlı Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi (ZİRAATbiyotek) bulunmaktadır.