Ziraat Fakültesi

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak 1982 yılında kurulanTrakya Bölgesinde faaliyet gösteren ilk ve tek Tarımsal Yükseköğretim Kurumudur. Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 'ne devredilmiştir.

Tarım sektörü içerisinde çiftlikten sofraya kadar çok önemli ve geniş bir faaliyet alanı olan Ziraat Mühendisliği öğretimini 36 yıldır sürmekte olan Ziraat Fakültesi, günümüzde 9 farklı bölüm ve bunlara bağlı 22 ana bilim dalında lisans ve lisansüstü eğitimi vermektedir. Lisans eğitimi alan öğrencilerimiz Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Biyosistem Mühendisliği ünvanları ile mezun olmaktadır.

Fakültemiz, Üniversitemizin toplumla bilgi paylaşımı sorumluluğu çerçevesinde düzenlediği her türlü etkinliklerde görev alarak, hizmetlerinin kalitesini arttırmıştır. Yeni kültür bitki çeşitlerini geliştirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde bulunmak suretiyle ülke ekonomisine katkılar sağlamıştır.

Fakültemiz, Dekanlık Binası ve B Blok olmak üzere iki ana binada eğitim hizmeti vermektedir.

Dekanlık Binasında    : Zootekni Bölümü, Biyosistem Mühendisliği Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümü Akademik birimleri,

B Blok Binasında       : Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Akademik birimleri bulunmaktadır. 

Ayrıca; Değirmenaltı Yerleşkesinin içerisinde (Teknik Bilimler MYO yanında) Tarım Makinaları Atölyesi, Selektör Binası, Büyükbaş Hayvancılık Ünitesi, Küçükbaş (Koyunculuk) Ünitesi olmak üzere Araştırma, Uygulama ve Üretim binalarımız mevcuttur.

Yerleşke dışında ise; Üniversitemiz Rektörlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansının destekleri ile kurulmuş olan Fakültemize bağlı Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi (ZİRAATbiyotek) bulunmakta ve  ayrıca Köseilyas mahallesinde bulunan Üniversitemize ait arazinin bir bölümünde modern büyük ve küçük baş hayvancılık tesislerini, bağ-bahçe ve tarla uygulama alanlarını içeren  “ÇİFTLİKPark” inşaası devam etmektedir.