Ziraat Fakültesi

2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Tarla Bitkileri Ders Kataloğu

1. Sınıf

2019 - 2020 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
GZM 205 Bitki Fizyolojisi 2 0 2
TB 105 Botanik 2 2 4
EKO001 Ekonomi 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
GM 211 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
TBT002 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 2
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2019 - 2020 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
TB 102 Bitki Sistematiği 2 2 4
IST002 İstatistik 2 2 4
PM 110 Peyzaj Mimarlığı 1 2 4
GZM232 Tarımsal Ekoloji 2 0 3
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
TO 110 Toprak Bilgisi 2 2 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2019 - 2020 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BB 201 Bağcılık ve Meyvecilik 2 2 4
GZM209 Bitki Koruma 2 2 5
ZO 205 Hayvan Yetiştirme 2 2 5
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
TAB 201 Tahıl Yetiştirme ve Islahı 1 2 4
TO 207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 5
TYS213 Tarımsal Sulama ve Drenaj 2 2 5
Toplam AKTS: 30

2019 - 2020 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TO 212 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 2 2 4
TAB 208 Çim Alan Tesisi ve Teknik Esasları 2 0 3
TAB 204 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 1 2 3
ZO206 Hayvan Besleme 1 2 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
BB 204 Sebzecilik 2 0 3
BK 208 Tarla Bitkileri Hastalıkları 2 2 6
BK 206 Tarla Bitkileri Zararlıları 2 2 6
Toplam AKTS: 30

2019- 2020 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 204 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 1 2 3
Toplam AKTS: 3
3. Sınıf

2019 - 2020 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 313 Bitki Islahının Genetik İlkeleri 2 2 4
TAB 309 Deneme Planlama ve Değerlendirme 1 2 4
TAB 307 Keyif Bitkileri 3 0 4
TAB 315 Serin İklim Tahılları 2 2 4
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 0 3
TAB 301 Yem Kültürünün Genel İlkeleri 2 0 4
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 4
STAB305 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
STAB314 Bitki Büyümesi ve Gelişimi 2 0 3
STAB324 Bitkilerde Stres Fizyolojisi 2 0 3
STAB313 Bitkisel Ürün Kalitesi 2 0 3
STAB303 Bitki Sosyolojisi 2 0 3
STAB322 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar 2 0 3
STAB309 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri 2 0 3
STAB315 Boya ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
STAB319 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik 2 0 3
STAB321 Çayır Mera veYem Bitkilerinde Kalite 2 0 3
STAB304 Ekim Nöbeti Sistemleri 2 0 3
STAB310 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler 2 0 3
STAB325 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı 2 0 3
STAB312 Mesleki İngilizce 2 0 3
STAB401 Organik Tarım 2 0 4
STAB320 Silaj ve Silaj Bitkileri 2 0 3
STAB316 Transgenik Bitkiler 2 0 3
STAB307 Yağlı Tohumların Depolanması, Standardizasyonu ve Teknolojisi 2 0 3
STAB302 Yem Bitkileri Islahı 2 0 3
STAB301 Yem Bitkileri Tohumculuğu 2 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
SBB308 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STO 135 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBB304 Bahçe Bitkileri Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) 2 0 4
SBB317 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBK310 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 3 0 3
SBK311 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
SBK 315 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 3 0 3
STE 327 Kırsal Kalkınma (Tarım Ekonomisi) 3 0 4
SBB306 Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) 2 0 2
LMİ101 Mesleki İngilizce(Tarım Ekonomisi) 2 0 3
SBB311 Organik Bağcılık(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBK107 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Bitki Koruma) 2 0 3
SBB305 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STE 333 Sosyal Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
SBK 309 Tarımda Kullanılan Fungisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
STO147 Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBB302 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STE 331 Uluslararası Tarım Politikası(Tarım Ekonomisi) 3 0 4
STO145 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
SBB309 Üzüm Çeşitleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBB310 Üzüm Kalite Kriterleri(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBK 327 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2019 - 2020 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 314 Bitki Islahı 2 2 5
TAB 316 Lif Bitkileri 2 2 4
STJ601 Staj 0 0 2
TAB 318 Tarla Bitkileri Biyoteknolojisi 2 2 4
TAB 320 Tohumluk ve Teknolojisi 2 2 4
TAB 312 Vejetasyon Bilimi 2 0 2
TAB 308 Yemeklik Tane Baklagiller 2 0 3
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
STAB305 Alternatif Yem Bitkileri 2 0 3
STAB314 Bitki Büyümesi ve Gelişimi 2 0 3
STAB324 Bitkilerde Stres Fizyolojisi 2 0 3
STAB313 Bitkisel Ürün Kalitesi 2 0 3
STAB303 Bitki Sosyolojisi 2 0 3
STAB322 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar 2 0 3
STAB309 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri 2 0 3
STAB315 Boya ve Parfüm Bitkileri 2 0 3
STAB319 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik 2 0 3
STAB321 Çayır Mera veYem Bitkilerinde Kalite 2 0 3
STAB412 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri 2 0 4
STAB304 Ekim Nöbeti Sistemleri 2 0 3
STAB310 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler 2 0 3
STAB325 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı 2 0 3
STAB312 Mesleki İngilizce 2 0 3
STAB401 Organik Tarım 2 0 4
STAB320 Silaj ve Silaj Bitkileri 2 0 3
STAB302 Yem Bitkileri Islahı 2 0 3
STAB301 Yem Bitkileri Tohumculuğu 2 0 3
Genel Seçmeli Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir 3
ZOS303 At Yetiştirme (Zootekni) 3 0 5
SBB317 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
STE 323 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) 2 2 4
SBK310 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) 3 0 3
SBK311 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
ZOS309 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Zootekni) 3 0 5
ZOS308 Hayvancılıkta Morfometrik Yöntemler ve Değerlendirme(Zootekni) 3 0 5
ZOS310 Hayvan Davranışları ve Refahı(Zootekni) 3 0 5
ZOS305 Hayvan Ekolojisi (Zootekni) 3 0 5
SBK 315 Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) 3 0 3
ZOS301 Organik Hayvansal Üretim(Zootekni) 3 0 5
SBK107 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Bitki Koruma) 2 0 3
ZOS311 Ruminantlarda Beslenme Davranışları(Zootekni) 3 0 5
ZOS306 Su Ürünleri ve Yetiştirme(Zootekni) 3 0 5
SBB314 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(Bahçe Bitkileri) 1 2 3
SBK 309 Tarımda Kullanılan Fungisitler(Bitki Koruma) 3 0 3
STO136 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) 2 2 5
ZOS307 Tek Mideli Hayvanların Beslenmesi(Zootekni) 3 0 5
SBB302 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) 3 0 3
SBM325 Ürün Depolama Yapılarının Tasarımı(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
SBK 329 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri (Bitki Koruma) 3 0 3
SBM327 Zemin Mekaniği(Biyosistem Mühendisliği) 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2019- 2020 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 312 Vejetasyon Bilimi 2 0 2
Toplam AKTS: 2
4. Sınıf

2019 - 2020 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 417 Araştırma Yazım ve Sunuş Tekniklerİ I 2 0 3
TAB 413 Buğdaygil Yem Bitkileri 2 2 4
TAB 415 Çayır Mera Yönetimi 2 2 5
TAB 411 Nişasta ve Şeker Bitkileri 2 2 4
TAB 319 Organik Tarım 2 0 3
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SOSYAL SEÇMELİ DERSLERİ() 3
GRŞ007 Girişimcilik 2 0 3
SBM441 İngilizce Konuşma Becerileri I 2 0 3
SB 403 İş Hukuku 2 0 3
MZK001 Müzik Kültürü 2 0 3
GM 318 Sosyoloji 2 0 3
STE 307 Üretici Örgütleri 2 0 3
Seçmeli TARLA BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 8
STAB415 Bitki Büyümesi ve Gelişimine Moleküler Yaklaşım 2 0 4
STAB413 Bitki Sitogenetiği 2 0 4
STAB421 Çayır Mera Yem Bitkilerinde Kurutma ve Depolama 2 0 4
STAB420 Çayır Mera Yem Bitkilerinin Tanımı 2 0 4
STAB423 Çim Bitkileri Islahı 2 0 4
STAB405 Çim Bitkileri Yetiştiriciliği 2 0 4
STAB409 Dayanıklılık Islahı 2 0 4
STAB412 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri 2 0 4
STAB417 Deneme Tekniği 2 0 4
STAB407 Endüstriyel ve Endemik Yağ Bitkileri 2 0 4
STAB426 Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 2 0 4
STAB424 İklim Değişikliği ve Bitkisel Üretime Etkisi 2 0 4
STAB425 Sekonder Metabolitler 2 0 4
STAB414 Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesi 2 0 4
STAB403 Tarla Tarımı 2 0 4
STAB416 Tarla Ürünlerinin Standardizasyonu ve Depolama 2 0 4
STAB406 Tropik İklim Yem Bitkileri 2 0 4
STAB408 Yağlı Tohumların İşlenmesi ve Bitkisel Yağ Teknolojisi 2 0 4
STAB422 Yem Bitkileri Embriyolojisi 2 0 4
STAB402 Yeşil Alan Tesisi ve Bakım Teknikleri 2 0 4
Toplam AKTS: 30

2019 - 2020 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 424 Araştırma Yazım ve Sunuş Teknikleri II 2 0 2
TAB 418 Baklagil Yem Bitkileri 2 2 4
TAB 416 Çayır Mera Islahı 2 2 4
TAB 420 Sıcak İklim Tahılları 2 2 4
TAB 422 Yağ Bitkileri 2 2 4
Seçmeli ARLA BİTKİLERİ 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 12
STAB413 Bitki Sitogenetiği 2 0 4
STAB421 Çayır Mera Yem Bitkilerinde Kurutma ve Depolama 2 0 4
STAB423 Çim Bitkileri Islahı 2 0 4
STAB405 Çim Bitkileri Yetiştiriciliği 2 0 4
STAB409 Dayanıklılık Islahı 2 0 4
STAB417 Deneme Tekniği 2 0 4
STAB426 Hastalıklara Dayanıklılık Islahı 2 0 4
STAB424 İklim Değişikliği ve Bitkisel Üretime Etkisi 2 0 4
STAB425 Sekonder Metabolitler 2 0 4
STAB414 Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesi 2 0 4
STAB403 Tarla Tarımı 2 0 4
STAB406 Tropik İklim Yem Bitkileri 2 0 4
STAB422 Yem Bitkileri Embriyolojisi 2 0 4
STAB402 Yeşil Alan Tesisi ve Bakım Teknikleri 2 0 4
Toplam AKTS: 30

2019- 2020 Yaz
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
TAB 416 Çayır Mera Islahı 2 2 4
TAB 415 Çayır Mera Yönetimi 2 2 5
TAB 422 Yağ Bitkileri 2 2 4