Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
FZK116 Fizik 3 0 4
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
ZTB103 Zooloji 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZBK131 Genel Mikrobiyoloji 1 2 3
ZTB117 İstatistik 2 2 3
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZTB122 Temel Genetik 2 0 2
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB209 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 4
ZTB123 Bitki Fizyolojisi 2 0 2
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZTB111 Meteoroloji 2 0 2
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZMO209 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 2 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB217 Akıllı Tarım 2 0 3
ZMO206 Araştırma ve Deneme Metotları 1 2 3
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZBK234 Entomoloji 2 2 5
ZBK232 Fitopatoloji 2 2 5
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZMO216 Park ve Süs Bitkileri 1 2 3
ZMO212 Tarla Bitkileri 2 2 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBK333 Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 2 0 4
ZBK335 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 2 2 5
ZBK337 Böcek Sistematiği 2 2 5
ZBK341 Epidemiyoloji 2 0 3
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
ZBK339 Mikoloji 2 2 4
ZBK331 Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntem ve İlaçları 2 0 4
Seçmeli Bitki Korumu 3. Sınıf güz dönemi genel seçmeli() 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri 2 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBK330 Akaroloji 1 2 3
ZBK338 Bitki Hastalıklarıyla Savaş Yöntem ve İlaçları 2 0 3
ZBK332 Fitobakteriyoloji 2 2 4
ZBK334 Herboloji 2 2 4
ZBK336 Nematoloji 2 0 2
Staj01 Staj 0 2 5
ZBK342 Temel Muhasebe 2 0 2
ZBK340 Viroloji 1 2 4
Seçmeli YENİ-3.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri 2 0 3
ZSBK344 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar 2 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBK431 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZBK433 Bitki Virüs Hastalıkları 2 2 4
ZBK435 Depolanmış Ürün Hastalıkları 1 2 4
ZBK437 Depolanmış Ürün Zararlıları 1 2 3
ZBK439 Park ve Süs Bitkileri Zararlıları 1 2 4
ZBK441 Tarımsal Savaşım Makinaları 1 2 2
ZTM402 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli BİTKİ KORUMA 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSBK455 Bakteriyel Hastalıkların Alternatif Mücadele Yöntemleri 2 0 3
ZSBK459 Bitki Koruma Ürünleri ve Zararlı Yönetimi 2 0 3
ZSBK463 Fitopatolojide Örnekleme ve Bakteri İzolasyon Yöntemleri 2 0 3
ZSBK457 Kentsel Entomoloji 2 0 3
ZSBK448 Mesleki İngilizce I 2 0 3
ZSBK450 Organik Tarımda Zararlıların Yönetimi 2 0 3
ZSBK453 Orman Park ve Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları 2 0 3
ZSBK456 Sera Bitki Virüs Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri 2 0 3
ZSBK454 Tarımda Kullanılan Fungisitler ve Etkililikleri 2 0 3
ZSBK451 Tarım Dışı Alanlarda Yabancı Otlar ve Mücadelesi 2 0 3
ZSBK452 Tarla bitkileri Hastalıkları ve Mücadelesi 2 0 3
ZSBK458 Tohum Patolojisi 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
KIMB320 Günlük Hayatımızda Kimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
UNİSEC301 Japoncaya Giriş(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MB201 Öğretim Teknolojileri(Spor Bil.Fak.-) 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBK432 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZBK442 Bitki Bakteri Hastalıkları 1 2 3
ZBK434 Bitki Fungal Hastalıkları 2 2 5
ZBK436 Meyve ve Bağ Zararlıları 2 2 5
ZBK444 Sebze Zararlıları 1 2 3
ZBK438 Tarla Bitkileri Zararlıları ve Savaşı 2 2 5
ZBK440 Yabancı Otlar ve Mücadelesi 1 2 4
Seçmeli YENİ- 4. SINIF BAHAR BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ() 3
ZSBK455 Bakteriyel Hastalıkların Alternatif Mücadele Yöntemleri 2 0 3
ZSBK462 Bitki Hastalık Gelişimi ve Dayanıklılık 2 0 3
ZSBK459 Bitki Koruma Ürünleri ve Zararlı Yönetimi 2 0 3
ZSBK463 Fitopatolojide Örnekleme ve Bakteri İzolasyon Yöntemleri 2 0 3
ZSBK457 Kentsel Entomoloji 2 0 3
ZSBK449 Mesleki İngilizce II 2 0 3
ZSBK450 Organik Tarımda Zararlıların Yönetimi 2 0 3
ZSBK460 Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar 2 0 3
ZSBK454 Tarımda Kullanılan Fungisitler ve Etkililikleri 2 0 3
ZSBK451 Tarım Dışı Alanlarda Yabancı Otlar ve Mücadelesi 2 0 3
Toplam AKTS: 30